Chceme fotovoltaické elektrárny v Kravařích?

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Dne 6.9.2021 proběhlo pracovní jednání zastupitelů, na kterém jsme byli informováni o snaze ČEZu vybudovat v Kravařích fotovoltaické elektrárny. Na tomto jednání byl přítomen zástupce společnosti ČEZ. V současné době se připravuje útlum tepelných elektráren, a proto ČEZ považuje za nutné hledat jiné zdroje elektřiny, které by měly být z udržitelných zdrojů. Domníváme se ale, že tuto problematiku by měl řešit stát a nikoli obce.

Na jednání nám bylo zástupcem společnosti ČEZ sděleno, že mají zájem o 3 lokality – okolí Nového Dvora, pole mezi Hanůvkou a Štěpánkovicemi a pole u cyklostezky (viz mapa). Se zemědělci, na jejichž pozemcích by fotovoltaické panely měly stát, je ČEZ údajně již dohodnut na pronájmu pozemků (tyto pozemky snad již mají být schváleny krajem). A právě zemědělci, jejichž pozemků se to týká, žádají město o změnu územního plánu.

Na nás zastupitelích teď leží rozhodnutí, zda změnu územního plánu schválíme a umožníme možnost vybudování těchto elektráren, které jistě naruší estetiku daného prostředí. Jedná se o dlouhou dobu 30ti let s možností prodloužení o dalších 10 let.

Jistě se ptáte, co z toho město bude mít? Pro město by ročně do rozpočtu přibylo cca 400 000 Kč (4 000 Kč/ha), což není nijak závratná částka vzhledem k celkovému rozpočtu města. Jednání o vybudování fotovoltaických elektráren neprobíhá jen v Kravařích, ale také např. ve Velkých Hošticích, Píšti, Vřesině či Dolním Benešově. Hovořilo se také o možnosti 4. lokality, a to na bývalé skládce na Olšinkách. Zde zatím není nic krajským úřadem předschváleno.

Závěrem chceme říci, že celé jednání bylo spíše obecné, zatím nemáme k dispozici materiály pro chystané zastupitelstvo, které jak doufáme, budou podrobnější a umožní nám vytvořit si jasný názor na věc. Zatím jsme spíše zdrženliví. Považujeme ale za nutné informovat veřejnost o tomto (možném) velkém zásahu do krajinného rázu našeho města. Vše se bude řešit na nejbližším jednání zastupitelstva města Kravaře, které proběhne ve středu 22.9.

A co si o této možnosti myslíte vy?

Kategorie: Aktuality