Kontrolní výbor má nové vedení. Odpust bude. Zase ta školka… a další témata z červnového zastupitelstva

V pořadí již 18. zastupitelstvo města Kravaře proběhlo ve farním areálu dne 23.6.2021. Zastupitelé nejdříve přijali a ocenili dárce krve. Někteří rekordmani dovršili až 120 bezpříspěvkových odběrů. Za jejich ochotu nezištně pomáhat společnosti jim patří velké poděkování. Zastupitelé dále vzali na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska a Sdružení obcí Číst více…

Odpust, rozšiření mateřské školky nebo sociálně terapeutické dílny. Taková byla témata dubnového zastupitelstva.

Ve středu 28.4. proběhlo 17. zasedání zastupitelstva města Kravaře. Scházíme se v počtu 15ti členů, za Novou sílu jsou přítomni Lukáš Glabasnia a Sandra Hradilová. Milan Rostek je z pracovních důvodů omluven. Schválili jsme přijetí dotace ve výši 50.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou k zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru Číst více…

Dotace spolkům, navýšení rozpočtu města a další body jednání únorového zastupitelstva

Vraťme se ještě jednou k poslednímu jednání zastupitelstva, které proběhlo dne 24.2.2021. Koupě Aquaparku byla pro nás prioritou, a proto jsme článek, týkajících se koupě podílu BA na Aquaparku, upřednostnili před ostatními body jednání. K této věci se proto nechceme obsáhle vracet, snad jen krátce a to z pohledu, jež Číst více…

Zastupitelé napsali definitivní tečku za Aquaparkem

Zastupitelstvo ve středu 24.2. bylo ve znamení Aquaparku. Většina zastupitelů schválila koupi spoluvlastnického podílu na budově a pozemcích Aquaparku. Jediným majitelem se stalo město Kravaře. Došlo tak k vypořádání spoluvlastnických podílů s Buly Arénou – zájmovým sdružení (dále jen BA). Napříště již bude město samo rozhodovat o svém majetku a Číst více…

Kravaře jako město s nejvyšším rizikem korupce na Opavsku

V úterním vydání Regionu Opavsko (19.2.2021) jste se mohli dočíst, že nezisková organizace Hlídač státu zveřejnila výsledky srovnání měst a obcí podle míry rizika korupce, tzv. K-index. Obce byly hodnocené na škále od písmene A) jako nejlepší možný výsledek po písmeno F) jako nejhorší hodnocení. Město Kravaře obdrželo nelichotivou „známku“ E Číst více…

Prosincové zastupitelstvo ve znamení Aquaparku a rozpočtu pro rok 2021

Středa 9.12.2020 patřila poslednímu zastupitelstvu letošního roku. Prosincová zastupitelstva již tradičně provází rozpočet města na následující rok. Kromě rozpočtu se projednaly také příspěvky příspěvkovým organizacím města nebo návratná finanční výpomoc pro Aquapark a Domov pro seniory. Závěr patřil Aquaparku, konkrétně tedy záměru města Kravaře uzavřít dohodu o vypořádání podílového spoluvlastnictví. Číst více…

Průběh listopadového zastupitelstva 2020

V pondělí 2.11. proběhlo 14. jednání zastupitelstva města Kravaře v tomto volebním období. Jednalo se o náhradu za zrušené zastupitelstvo z důvodu povodní, které mělo proběhnout dne 14.10. Novou Sílu reprezentují Sandra Hradilová a Milan Rostek. Lukáš Glabasnia je z pracovních důvodů omluven. Na programu nebyly žádná kontroverzní témata, snad všechny body na programu Číst více…