Fotovoltaika v Kravařích, pozemky pro novou hasičárnu a další témata ZM

Vážení spoluobčané, stalo se zřejmě poprvé za celou dobu našeho působení v zastupitelstvu, že jsme neměli z pracovních a rodinných důvodů, na zářijovém jednání ZM své zastoupení. O to hůř se nám předkládá tato zpráva. Čerpáme z útržků záznamu z jednání, jež byl na kanále youtube ještě 22.9. večer před jeho stažením či Číst více…

Chceme fotovoltaické elektrárny v Kravařích?

Dne 6.9.2021 proběhlo pracovní jednání zastupitelů, na kterém jsme byli informováni o snaze ČEZu vybudovat v Kravařích fotovoltaické elektrárny. Na tomto jednání byl přítomen zástupce společnosti ČEZ. V současné době se připravuje útlum tepelných elektráren, a proto ČEZ považuje za nutné hledat jiné zdroje elektřiny, které by měly být z udržitelných zdrojů. Domníváme Číst více…

Kontrolní výbor má nové vedení. Odpust bude. Zase ta školka… a další témata z červnového zastupitelstva

V pořadí již 18. zastupitelstvo města Kravaře proběhlo ve farním areálu dne 23.6.2021. Zastupitelé nejdříve přijali a ocenili dárce krve. Někteří rekordmani dovršili až 120 bezpříspěvkových odběrů. Za jejich ochotu nezištně pomáhat společnosti jim patří velké poděkování. Zastupitelé dále vzali na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska a Sdružení obcí Číst více…

Odpust, rozšiření mateřské školky nebo sociálně terapeutické dílny. Taková byla témata dubnového zastupitelstva.

Ve středu 28.4. proběhlo 17. zasedání zastupitelstva města Kravaře. Scházíme se v počtu 15ti členů, za Novou sílu jsou přítomni Lukáš Glabasnia a Sandra Hradilová. Milan Rostek je z pracovních důvodů omluven. Schválili jsme přijetí dotace ve výši 50.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou k zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru Číst více…

Dotace spolkům, navýšení rozpočtu města a další body jednání únorového zastupitelstva

Vraťme se ještě jednou k poslednímu jednání zastupitelstva, které proběhlo dne 24.2.2021. Koupě Aquaparku byla pro nás prioritou, a proto jsme článek, týkajících se koupě podílu BA na Aquaparku, upřednostnili před ostatními body jednání. K této věci se proto nechceme obsáhle vracet, snad jen krátce a to z pohledu, jež Číst více…

Zastupitelé napsali definitivní tečku za Aquaparkem

Zastupitelstvo ve středu 24.2. bylo ve znamení Aquaparku. Většina zastupitelů schválila koupi spoluvlastnického podílu na budově a pozemcích Aquaparku. Jediným majitelem se stalo město Kravaře. Došlo tak k vypořádání spoluvlastnických podílů s Buly Arénou – zájmovým sdružení (dále jen BA). Napříště již bude město samo rozhodovat o svém majetku a Číst více…

Kravaře jako město s nejvyšším rizikem korupce na Opavsku

V úterním vydání Regionu Opavsko (19.2.2021) jste se mohli dočíst, že nezisková organizace Hlídač státu zveřejnila výsledky srovnání měst a obcí podle míry rizika korupce, tzv. K-index. Obce byly hodnocené na škále od písmene A) jako nejlepší možný výsledek po písmeno F) jako nejhorší hodnocení. Město Kravaře obdrželo nelichotivou „známku“ E Číst více…