Dotace spolkům, navýšení rozpočtu města a další body jednání únorového zastupitelstva

Vraťme se ještě jednou k poslednímu jednání zastupitelstva, které proběhlo dne 24.2.2021. Koupě Aquaparku byla pro nás prioritou, a proto jsme článek, týkajících se koupě podílu BA na Aquaparku, upřednostnili před ostatními body jednání. K této věci se proto nechceme obsáhle vracet, snad jen krátce a to z pohledu, jež Číst více…

Zastupitelé napsali definitivní tečku za Aquaparkem

Zastupitelstvo ve středu 24.2. bylo ve znamení Aquaparku. Většina zastupitelů schválila koupi spoluvlastnického podílu na budově a pozemcích Aquaparku. Jediným majitelem se stalo město Kravaře. Došlo tak k vypořádání spoluvlastnických podílů s Buly Arénou – zájmovým sdružení (dále jen BA). Napříště již bude město samo rozhodovat o svém majetku a Číst více…

Kravaře jako město s nejvyšším rizikem korupce na Opavsku

V úterním vydání Regionu Opavsko (19.2.2021) jste se mohli dočíst, že nezisková organizace Hlídač státu zveřejnila výsledky srovnání měst a obcí podle míry rizika korupce, tzv. K-index. Obce byly hodnocené na škále od písmene A) jako nejlepší možný výsledek po písmeno F) jako nejhorší hodnocení. Město Kravaře obdrželo nelichotivou „známku“ E Číst více…

Prosincové zastupitelstvo ve znamení Aquaparku a rozpočtu pro rok 2021

Středa 9.12.2020 patřila poslednímu zastupitelstvu letošního roku. Prosincová zastupitelstva již tradičně provází rozpočet města na následující rok. Kromě rozpočtu se projednaly také příspěvky příspěvkovým organizacím města nebo návratná finanční výpomoc pro Aquapark a Domov pro seniory. Závěr patřil Aquaparku, konkrétně tedy záměru města Kravaře uzavřít dohodu o vypořádání podílového spoluvlastnictví. Číst více…

Průběh listopadového zastupitelstva 2020

V pondělí 2.11. proběhlo 14. jednání zastupitelstva města Kravaře v tomto volebním období. Jednalo se o náhradu za zrušené zastupitelstvo z důvodu povodní, které mělo proběhnout dne 14.10. Novou Sílu reprezentují Sandra Hradilová a Milan Rostek. Lukáš Glabasnia je z pracovních důvodů omluven. Na programu nebyly žádná kontroverzní témata, snad všechny body na programu Číst více…

Úřad práce, oddělení státní sociální podpory zůstává v Kravařích!

Nacházíme se v nouzovém stavu a naše pozornost se upíná pouze směrem ke Koronaviru či povodním, a nejspíš právě proto, naší pozornosti unikla zpráva, že úřad práce (ÚP) – část věnující se dávkám státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné), která sídlí na ulici Petra Číst více…

Podpora projektu výstavby nové hasičské zbrojnice pro město Kravaře

Město Kravaře má na úseku požární ochrany své zákonné povinnosti. Jednou z nich bylo i zřízení „Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kravaře“ (JSDH). Činnost této jednotky je financována z rozpočtu města Kravaře a krajských dotací. Její členové se rekrutují ze sborů dobrovolných hasičů a jsou schvalováni radou města. Díky tomu, že v našem Číst více…

Srpnové zastupitelstvo očima zastupitelů Nové síly Kravař

Setkáváme se v srpnu. Nezvyklý měsíc na zastupitelstvo, ale proběhnout musí. Zákon o obcích vyžaduje, abychom se sešli minimálně jednou za tři měsíce a poslední zastupitelstvo proběhlo v květnu. Na programu jsou hlavně záležitosti týkající se pozemků. Darování pozemku městu, majetkoprávní narovnání pozemků, žádosti o koupi městských pozemků, nebo převod pozemků z vlastnictví Číst více…