Aktuality

Vyústění politické situace v Kravařích na jednání zastupitelstva města dne 11.9.2019

Překvapivě jsme se sešli všichni, a to může vyvolat za současné politické situace v Kravařích vždy jistou výjimečnost a přinést překvapení. Hned v úvodu padl návrh na doplnění programu jednání o body týkající se odvolání starostky, místostarosty a celé rady města. Po našem odchodu z koalice byla rada města od Číst více…

Aktuality

Vysvětlení rezignace vedení NSK

Vážení spoluobčané, stejně jako již minulá volební období i nyní zastáváme zcela jednoznačný neústupný  přístup k řešení problému spojených s Buly Arénou a Aquaparkem Kravaře. Nyní se k tomu přidala i další zjištění, která jsou dle našeho názoru spojena z bezdůvodným obohacením na úkor města, která vyžadujeme vymáhat. K rozhodnutí Číst více…

Aktuality

Ustavující zastupitelstvo – říjen 2018

Ve slavnostních prostorách zámku Kravaře se předposlední říjnový den uskutečnilo první, a tedy ustavující zasedání Zastupitelstva města pro nové volební období 2018-2022. Zahájeno bylo v odpoledních hodinách za téměř plné účasti všech nově zvolených zastupitelů (svou nepřítomnost omluvil pouze Ing. Andreas Hahn) a hojné účasti veřejnosti. Po úvodním zaznění státní hymny Číst více…

Aktuality

Nezlobiště

Podíleli jsme se na výstavbě dětského hřiště na Štěpánkovické ulici, které nově nese název NEZLOBIŠTĚ Pro výstavbu jsme se snažili získat také dotaci u Nadace ČEZ – Oranžová hřiště. Žádost byla řádně zpracována a podána, bohužel nebyla správní radou Nadace ČEZ chválena, a tak náklady na výstavbu byly uhrazeny z Číst více…

Aktuality

Aquapark – aktuální téma současného dění v Kravařích

Aquapark se stal hlavním tématem dvou posledních jednání zastupitelstva, rozhodli jsme se proto, že toto téma uceleně zpracujeme. Na začátku se zaměříme na to, co o spoluvlastnictví Aquaparku a jeho provozování říká Smlouva o sdružení, následně se pokusíme odpovědět na několik otázek, které zazněly na těchto jednáních. Smlouva o sdružení Číst více…

Aktuality

Zasedání zastupitelstva – únor 2018

Dosavadní vývoj situace týkající se dotace pro zájmové sdružení Buly Aréna. Městskému úřadu v Kravařích byl doručen dokument s názvem „Možnosti spolupráce Buly Arény a města Kravaře“. Dle obsahu uvedeného dokumentu se jedná o soupis požadavků Buly Arény, přičemž v případě nesplnění daných požadavků hrozí Buly Aréna městu Kravaře uzavřením Číst více…

Aktuality

Zasedání zastupitelstva – dětské hřiště u Buly Arény

Ve středu 22. 2. 2017 proběhlo zasedání zastupitelstva, jehož nejdůležitějším a jediným sporným bodem bylo poskytnutí investičního příspěvku na opravu podlahy dětského hřiště ve výši 700.000,- Kč Buly Aréně. Zastupitelé měli krom výše uvedeného příspěvku rovněž schválit text samotné smlouvy. S tímto bodem se pochopitelně pojila obsáhlá diskuze. Vzhledem k tomu, že Číst více…