Kontrolní výbor má nové vedení. Odpust bude. Zase ta školka… a další témata z červnového zastupitelstva

V pořadí již 18. zastupitelstvo města Kravaře proběhlo ve farním areálu dne 23.6.2021. Zastupitelé nejdříve přijali a ocenili dárce krve. Někteří rekordmani dovršili až 120 bezpříspěvkových odběrů. Za jejich ochotu nezištně pomáhat společnosti jim patří velké poděkování. Zastupitelé dále vzali na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska a Sdružení obcí Číst více…

Činnost Komise prevence kriminality a bezpečnostně dopravní očima předsedy Lukáše Glabasni

Komise zasedá cca 4x ročně a je sedmičlenná. Její členové jsou zastoupeni z řad Policie ČR, městské policie, odboru dopravy MÚ a odboru sociálních věcí MÚ. Jednání se také účastní místostarosta a vedoucí odboru místního hospodářství. Program je tvořen z podnětů samotného města, občanů, ale také z řad jednotlivých členů, kteří do dané Číst více…

Odpust, rozšiření mateřské školky nebo sociálně terapeutické dílny. Taková byla témata dubnového zastupitelstva.

Ve středu 28.4. proběhlo 17. zasedání zastupitelstva města Kravaře. Scházíme se v počtu 15ti členů, za Novou sílu jsou přítomni Lukáš Glabasnia a Sandra Hradilová. Milan Rostek je z pracovních důvodů omluven. Schválili jsme přijetí dotace ve výši 50.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou k zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru Číst více…

Finanční výbor a jeho fungování

Finanční výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva města Kravaře. Je povinně zřizován zastupitelstvem obce, což mu ukládá zákon o obcích. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Zastupitelstvem města Kravaře byl pro volební období 2018-2022 zřízen Číst více…

Práce v kontrolním výboru – moje osobní zkušenost

Kontrolní výbor města Kravaře má sedm členů, jeho předsedkyní je Bc. Irena Sentenská (zastupitelka Kravař za Sdružení nezávislých kandidátů – Jistota) a při svých jednáních se řídí mimo jiné „Jednacím řádem výborů Zastupitelstva města Kravaře“ (který byl schválen zastupitelstvem města Kravaře). Hlavními úkoly výboru je kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce Číst více…

Dotace spolkům, navýšení rozpočtu města a další body jednání únorového zastupitelstva

Vraťme se ještě jednou k poslednímu jednání zastupitelstva, které proběhlo dne 24.2.2021. Koupě Aquaparku byla pro nás prioritou, a proto jsme článek, týkajících se koupě podílu BA na Aquaparku, upřednostnili před ostatními body jednání. K této věci se proto nechceme obsáhle vracet, snad jen krátce a to z pohledu, jež Číst více…

Zastupitelé napsali definitivní tečku za Aquaparkem

Zastupitelstvo ve středu 24.2. bylo ve znamení Aquaparku. Většina zastupitelů schválila koupi spoluvlastnického podílu na budově a pozemcích Aquaparku. Jediným majitelem se stalo město Kravaře. Došlo tak k vypořádání spoluvlastnických podílů s Buly Arénou – zájmovým sdružení (dále jen BA). Napříště již bude město samo rozhodovat o svém majetku a Číst více…