Výbor pro dotace a jeho (NE)fungování

Výbor pro dotace, kulturu a sport byl zřízen zastupitelstvem města Kravaře v počtu sedmi členů.  Předsedou je Petr Vilášek (ANO), členové jsou Monika Ševčíková (bezpartijní), Eva Jurášková (ODS?), MUDr. Vítězslav Hahn (SNK – Za Kravaře prosperující), Marek Dehner (JISTOTA), Ing. Petr Kotzian Ph.D (KDU – ČSL). Novou sílu reprezentuje Roman Číst více…

Odpust, rozšiření mateřské školky nebo sociálně terapeutické dílny. Taková byla témata dubnového zastupitelstva.

Ve středu 28.4. proběhlo 17. zasedání zastupitelstva města Kravaře. Scházíme se v počtu 15ti členů, za Novou sílu jsou přítomni Lukáš Glabasnia a Sandra Hradilová. Milan Rostek je z pracovních důvodů omluven. Schválili jsme přijetí dotace ve výši 50.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou k zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru Číst více…

Finanční výbor a jeho fungování

Finanční výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva města Kravaře. Je povinně zřizován zastupitelstvem obce, což mu ukládá zákon o obcích. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Zastupitelstvem města Kravaře byl pro volební období 2018-2022 zřízen Číst více…

Práce v kontrolním výboru – moje osobní zkušenost

Kontrolní výbor města Kravaře má sedm členů, jeho předsedkyní je Bc. Irena Sentenská (zastupitelka Kravař za Sdružení nezávislých kandidátů – Jistota) a při svých jednáních se řídí mimo jiné „Jednacím řádem výborů Zastupitelstva města Kravaře“ (který byl schválen zastupitelstvem města Kravaře). Hlavními úkoly výboru je kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce Číst více…

Dotace spolkům, navýšení rozpočtu města a další body jednání únorového zastupitelstva

Vraťme se ještě jednou k poslednímu jednání zastupitelstva, které proběhlo dne 24.2.2021. Koupě Aquaparku byla pro nás prioritou, a proto jsme článek, týkajících se koupě podílu BA na Aquaparku, upřednostnili před ostatními body jednání. K této věci se proto nechceme obsáhle vracet, snad jen krátce a to z pohledu, jež Číst více…

Zastupitelé napsali definitivní tečku za Aquaparkem

Zastupitelstvo ve středu 24.2. bylo ve znamení Aquaparku. Většina zastupitelů schválila koupi spoluvlastnického podílu na budově a pozemcích Aquaparku. Jediným majitelem se stalo město Kravaře. Došlo tak k vypořádání spoluvlastnických podílů s Buly Arénou – zájmovým sdružení (dále jen BA). Napříště již bude město samo rozhodovat o svém majetku a Číst více…

Kravaře jako město s nejvyšším rizikem korupce na Opavsku

V úterním vydání Regionu Opavsko (19.2.2021) jste se mohli dočíst, že nezisková organizace Hlídač státu zveřejnila výsledky srovnání měst a obcí podle míry rizika korupce, tzv. K-index. Obce byly hodnocené na škále od písmene A) jako nejlepší možný výsledek po písmeno F) jako nejhorší hodnocení. Město Kravaře obdrželo nelichotivou „známku“ E Číst více…

Prosincové zastupitelstvo ve znamení Aquaparku a rozpočtu pro rok 2021

Středa 9.12.2020 patřila poslednímu zastupitelstvu letošního roku. Prosincová zastupitelstva již tradičně provází rozpočet města na následující rok. Kromě rozpočtu se projednaly také příspěvky příspěvkovým organizacím města nebo návratná finanční výpomoc pro Aquapark a Domov pro seniory. Závěr patřil Aquaparku, konkrétně tedy záměru města Kravaře uzavřít dohodu o vypořádání podílového spoluvlastnictví. Číst více…