Kandidáti

1. Mgr. Sandra Rostková, právník

 

Jmenuji se Sandra Rostková a pracuji u Okresního soudu v Ostravě jako právník. V zastupitelstvu pracuji již druhé volební období. Znalost práva jsem již několikrát uplatnila při jednáních zastupitelstva města. Věřím, že nejen tyto odborné vlastnosti, ale také aktivní přístup je pro město a jeho občany užitečný. Domnívám se, že pokud chce člověk věci kolem sebe měnit nebo je posouvat, jde to pouze tehdy, pokud se aktivně zapojí. Volný čas se snažím trávit cvičením, četbou, posezením s přáteli a zvelebováním bydlení. V případě mého opětovného zvolení bych se ráda věnovala vyřešení parkování na ulici Náměstí a „rozklikávacímu“ rozpočtu, který zvýší informovanost občanů o rozpočtu města a jeho plnění.

 

2. Lukáš Glabasnia, profesionální hasič

 

Mé jméno je Lukáš Glabasnia, jsem ženatý a mám 2 děti. Již 13 let pracuji u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na stanici v Opavě jako hasič strojník. Zároveň působím jako velitel družstva jednotky sboru dobrovolných hasičů Kravaře a podílím se tak na řešení mimořádných událostí v Kravařích a okolí (požáry, povodně, technické zásahy atd.). V rámci jednotky dále také vykonávám činnosti na žádost města Kravaře – řezání stromů, mytí komunikací, školení obsluhy automatizovaného externího defibrilátoru a mnoho dalších. Věnuji se také preventivně výchovné činnosti pro mateřské a základní školy v Kravařích formou ukázek nebo besed. Jako člen sboru dobrovolných hasičů Kravaře se podílím na pořádání sportovních a kulturních akcí. Funkci zastupitele vykonávám již druhé volební období. Budu-li dále zvolen, rád bych se zaměřil na bezpečnost a dopravu v našem městě – semafory na přechodech pro chodce a nahrazení zatravněných pásů v chodnících cyklostezkami.

 

3. Roman Glinz, OSVČ – sklenář

 

Jmenuji se Roman Glinz a podnikám v oboru sklenář. Funkci zastupitele vykonávám již osmým rokem. Ve volných chvílích hraji šachy za Kravaře a zpívám v chrámovém sboru při kostele svatého Bartoloměje. Za jeden z nejdůležitějších bodů našeho volebního programu považuji zrušení zatravněných pásů na ulici Opavská a Hlučínská a následné vybudování pásů pro cyklisty. Zvýší se tak bezpečnost a cyklisté nebudou muset jezdit mezi auty.

 

4. Ing. Ludmila Robenková, vedoucí odboru financí

 

Jmenuji se Ludmila Robenková a pracuji jako vedoucí odboru financí na MěÚ v Hradci nad Moravicí. Rozhodla jsem se kandidovat, protože mi vadí upřednostňování skupinových a osobních zájmů na úkor rozvoje města, je mi bližší otevřenost, transparentnost, diskuze. Jsem rodačka z Kravař, kde bydlím celý život. Větší část svého profesního života pracuji ve veřejné správě.  Vystudovala jsem VŠB-TUO, obor Účetnictví a daně. Od roku 1998 jsem pracovala jako vedoucí odboru financí v Kravařích, odkud jsem pro názorové neshody na vedení odboru financí dobrovolně odešla v roce 2016. Na této pracovní pozici jsem přišla do styku i s problematikou školství a poskytování dotací z rozpočtu města. Za odpracovaných 18 let je mi dobře známá finanční situace města, a proto mohu nabídnout své zkušenosti z veřejné správy z pozice úředníka ve finančních záležitostech. Nejsem a nebyla jsem členkou žádné politické strany. Ve svém volném čase se věnuji vnoučatům, cestování a čtení dobré knihy.

 

5. Ing. Milan Rostek, projektový manažer

 

Jmenuji se Milan Rostek a pracuji jako projektový manažer odboru evropských projektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Věřím, že letošní volby přinesou změnu. Zastávám názor, že naše město potřebuje ve vedení nové lidi, kteří přinesou nové nápady, a tím i nový směr jeho dalšího rozvoje. Mám rád investiční projekty a program Nové síly je nabízí v podobě výstavby nového bytového domu, domova s pečovatelskou službou, či dlouho diskutované obnovy Náměstí. V případě úspěchu našeho sdružení jsem připraven nabídnout nabyté znalosti a zkušenosti z oblasti získávání dotací, projektování, realizace staveb či rozvoje regionu.

Vystudoval jsem elektrotechnickou fakultu na Vysoké škole báňské v Ostravě. V MSA, a.s. v Dolním Benešově jsem získal dlouholeté zkušenosti jako elektro projektant a praktické zkušenosti s realizací staveb malých vodních elektráren a čerpacích stanic. Ve veřejné správě pracuji od roku 2003 nejdříve jako referent, posléze jako vedoucí odboru regionálního rozvoje a kultury Městského úřadu v Kravařích. Od roku 2009 je můj profesní život spojen s řízením projektů a získáváním finančních prostředků z Evropské unie pro Moravskoslezský kraj. V současné době nejsem členem žádné politické strany. Svůj volný čas věnuji rodině a pracím kolem rodinného domu.

 

6. Ing. Rostislav Stoček, finanční poradce

 

Jmenuji se Rostislav Stoček a pocházím z Bohuslavic, kde jsem vyrůstal. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu stavební v Opavě. Ve svých 27 letech, při práci, jsem vystudoval podnikovou ekonomiku a management na VŠB-TUO. V roce 2003 jsem se rozhodl odjet do Londýna, kde jsem přes tři roky žil a pracoval, učil se angličtinu, získával nadhled na svět a potkával lidi z celého světa. Po cestě zpět na prajzkou jsem to vzal přes Prahu, kde jsem čtyři roky pracoval v informačních technologiích a získával cenné životní zkušenosti. Z Prahy mě vytáhla zpět má manželka Renáta a usadili jsme se v Kravařích. Máme spolu syna Sebastiána. Pracuji jako finanční poradce a věnuji se aktivně pomoci lidem ve finanční gramotnosti, mj. přednáším, školím pěstouny, apod.

Proč kandiduji?  Protože mi není lhostejné, kde a jak žiji já a má rodina (a nechci se už stěhovat :-)). Raději chci aktivně přispět k rozvoji města a podpořit občanskou společnost, ve které budeme více dbát na projevy zájmů občanů a na jejich vůli. Jako jeden ze zásadních bodů našeho volebního programu považuji záznamy z jednání zastupitelstva města, protože podporuji občanskou společnost a k té patří komunikace, informování občanů a dohled občanů na řízení obce, měl by být brán ohled na zájmy a vůli občanů, ne na zájmy některých skupin. Záznamy z jednání ZM umožní všem občanům podívat se a zhodnotit, jak a do jaké míry je zastupitelé zastupují, kdo se účastní a kdo na zastupitelstvo chodí „jako do houslí“. Jistě to povede také k větší kultivaci projevu, který byl u některých zastupitelů dosti nedůstojný.

 

7. Bc. Veronika Heiderová, rodičovská dovolená

 

Jmenuji se Veronika Heiderová. Vystudovala jsem VŠB-TU Ostrava, obor Ekonomika a řízení, po studiu jsem pracovala v oblasti obchodu – kontrola cen a přeceňování. V současné době jsem na rodičovské dovolené se skoro ročním synem. Do zastupitelstva města Kravař kandiduji už potřetí za Novou Sílu Kravař a ráda bych přispěla k lepšímu zázemí pro život mladých rodin s dětmi. Stěžejním bodem programu je proto pro mne rekonstrukce dětských hřišť, konkrétně dětského hřiště u MŠ Petra z Kravař a dětského hřiště na Olšinkách.

 

8. Tomáš Hahn, podnikatel

 

Jmenuji se Tomáš Hahn, jsem šťastně ženatý a mám dvě děti. Podnikám v odvětví elektroinstalačních prací. Mým koníčkem jsou hasiči a vše, co s tím souvisí, proto jsem v Kravařích také členem sboru dobrovolných hasičů. Ve volném čase rád cestuji. Líbí se mi myšlenka senior taxi dotovaná městem, neboť hodně starších a nemocných lidí se nemá jak dopravit k lékaři nebo do obchodu.

 

 

9. Ing. Roman Gelnar, podnikatel

 

Mé jméno je Roman Gelnar, jsem rodák z Kravař, mám 2 děti a podnikám ve dvou oborech. Jeden je šití žáruvzdorných oděvů pro hasiče a slévárenský průmysl a druhý obor mého podnikaní jsou reality, kde nabízíme komplexní realitní služby včetně bezplatného poradenství. Kandiduji hlavně proto, že si myslím, že je to povinnost každého občana, kterému není lhostejné, co se v jeho městě děje a jakým směrem by se město mělo dále rozvíjet. Myslím si, že pokud Kravaře mají stále být městem a ne vetší vesnicí, musí se rozvíjet jak v kvalitě, tak i šířce služeb pro své občany. A jeden z bodů, které považuji za důležitý, je poskytovaní možnosti bydlení mladým rodinám, a to jak nabídkou stavebních parcel, tak startovacích bytů či bytů běžné potřeby.  Pokud se budeme společně zajímat o naše město, tak jen tak se nám v něm bude dobře žít.

 

10. Pavel Ferenz, OSVČ – stolař

 

Jmenuji se Pavel Ferenz, jsem šťastně ženatý a mám dvě děti. Vystudoval jsem střední odbornou školu v Opavě, obor truhlář, ve kterém od roku 2007 podnikám. Domnívám se, že mladí občané jsou budoucnost našeho města, a proto rád podpořím, co bude potřeba, aby zde mohli žít a realizovat své pracovní a životní plány. Mou největší zálibou je fotbal, prostřednictvím kterého také reprezentuji naše město.

 

 

11. Milan Řehulek, řidič – skladník

 

Jmenuji se Milan Řehulek. Jsem ženatý, mám 3 děti a 2 vnučky. Pracuji ve stavebninách na pozici řidič – skladník. Jsem členem sboru dobrovolných hasičů v Kravařích, což je také můj největší koníček. Mezi mé další zájmy patří také auta a motorky. Dle mého názoru je nejdůležitější bezpečnost ve městě – semafory na frekventovaných přechodech pro chodce a nahrazení travnatých pásů v chodnících cyklostezkami.

 

 

12. Michal Hlubek, OSVČ – revizní technik

 

Jmenuji se Michal Hlubek, jsem ženatý a mám tříletou dceru. V Kravařích bydlím již od dětství, kdy jsme se zde s rodiči přestěhovali, jakožto do rodného města mého otce. Poté, co jsem vystudoval Střední průmyslovou školu, jsem odcestoval za prací na rok do Holandska, kde jsem si zkusil různé druhy zaměstnání a také zde pochopil, že nejdůležitější v životě je rodina a s tím spjaté klidné zázemí domova. Po návratu jsem se náhodou dostal k práci servisního a revizního technika plynových zařízení, u které jsem 12 let a která mě pracovně naplňuje. Sám jsem si vyzkoušel, jak těžké je najít v Kravařích vhodný pozemek pro výstavbu rodinného domu, a proto bych rád pomohl ostatním lidem, kteří nemají to štěstí a stále své vlastní bydlení hledají. Proto za nejdůležitější bod volebního programu považuji výkup pozemků, aby v budoucnu město mohlo vybudovat inženýrské sítě a pozemky rozprodat občanům, tak jako jsme to viděli v lokalitě U Hranic nebo Böhmova. Jednou z dalších možností je výstavba bytového domu, kde budou „startovací byty“ pro mladé páry nebo rodiny, aby měly možnost spořit na své vlastní bydlení. Ve svém volném čase se věnuji své rodině a práci kolem domu.

 

13. Karel Bařinka, důchodce

 

Jmenuji se Karel Bařinka, a ačkoliv jsem již důchodce, stále ještě brigádně pracuji. Celý život jsem pracoval jako automechanik, dlouhá léta jsem v tomto oboru také podnikal. Kandiduji do zastupitelstva, protože se domnívám, že město by mělo fungovat tak, aby byli spokojeni všichni občané a ne pouze vyvolení jedinci či skupiny obyvatel. Za nejdůležitější považuji zřizování nových cyklotras a zdokonalování těch stávajících odpadkovými koši, lavičkami a odpočinkovými zónami. Ve svém volném čase rád zajdu na hřiby do lesa.

 

14. Kamil Lassak, OSVČ – instalatér

 

Jmenuji se Kamil Lassak a již 23 let podnikám v oboru vodoinstalatér, topenář a plynař. Žiji se svou partnerkou a dvěma dcerami Vendulkou a Eliškou. Osobně je mi blízký bod „otevřená radnice“, protože se domnívám, že občané by měli být jednoduchým a srozumitelným způsobem informováni o dění ve městě, a pak také obohacení ulice Opavská/ Hlučínská o semafory, aby především děti mohly bezpečně přecházet.

 

 

15. Mgr. Jana Kokšová, právník

 

Jmenuji se Jana Kokšová a vystudovala jsem Právnickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jsem vdaná a v současnosti na rodičovské dovolené s naší dcerkou. V Kravařích jsem vyrostla, žiji zde celý svůj život a vždycky jsem věděla, že se nechci stěhovat jinam. Proto bych chtěla i já přispět svým dílem, zkušenostmi a dovednostmi k jejich správě a zvelebení. Pracuji jako právník. I proto jsou pro mne z volebního programu nejdůležitější otázky týkající se prostředí, ve kterém žijeme, a to v širším smyslu – tedy nejen zavedení motivačního systému třídění odpadů, ale také úprava ulic a náměstí, umístění laviček a košů či vybudování parkovacích míst. Zkrátka vše, co přispěje k tomu, abychom se ve městě cítili lépe, příjemně a měli se kde potkávat.

 

16. Pavel Steffek, OSVČ – stolař

 

Jmenuji se Pavel Steffek, jsem ženatý, mám dvě dospělé dcery a dvě vnučky. Od roku 1991 podnikám v oboru stolařství. Domnívám se, že město by mělo mladým lidem nabídnout dobré podmínky pro jejich životní start, aby zůstávali v Kravařích a nemuseli se poohlížet po bydlení v jiném městě. Proto bych rád podpořil vznik startovacích bytů pro mladé. Volného času mi mnoho nezbývá, když už si ho najdu, rád si poslechnu dobru rockovou muziku nebo zajdu na fotbal.

 

 17. Lukáš Deutsch, OSVČ – skladové práce

 

Jmenuji se Lukáš Deutsch, jsem vyučený automechanik a léta jsem se touto prací také živil. V současnosti podnikám v oboru skladové práce. Ve svém volném čase se zajímám o automobilovou techniku, mám rád kvalitní hudbu a zábavu, a proto občas bavím lidi jako DJ. Rád dělám věci na 100 %. Za důležitý bod našeho volebního programu považuji zavedení Kravařského festu, který by oživil kravařskou kulturní scénu.

 

 

18. Leo Řeháček, OSVČ – manuální práce

 

Jmenuji se Leo Řeháček. Od roku 1994 podnikám v oboru poskytování služeb (drobné manuální práce, odvozy sutě apod.). Má práce se stala mým celoživotním koníčkem, a proto již několik let aktivně pracuji pro město Kravaře, a především pro jeho občany. Jsem velmi pracovitý člověk, který nesnese nespravedlnost. Mám moc rád město Kravaře a vážím si našich lidí. S městem jsem spojil svůj osobní i profesní život. Kandiduji proto, aby o důležitých otázkách města rozhodovali slušní lidé a aby vedení  města nemělo úzké vazby na podnikatele, kteří využívají svůj vliv.

 

19. Markéta Ratajová, rodičovská dovolená

 

Jmenuji se Markéta Ratajová a v současné době jsem na rodičovské dovolené. Kandiduji, protože mi není lhostejný dobrý a bezpečný život v našem městě. Narodila jsem se v Kravařích, kde žiju dodnes. Větší část svého profesního života pracuji ve službách. Jelikož mám dvě malé děti, které naplňují můj celý den, tak mi nezbývá moc času na ostatní aktivity. Můj zájem ve městě je úzce spojen právě s dětskými hřišti, našim krásným parkem a celkovým prostorem vhodným k procházkám s dětmi. Negativně hodnotím jízdu na kole na chodnících, které mají sloužit právě pro pěší. Osobně bych se zaměřila na možnost zrušení právě zelených pásů na chodnících a další možnou úprav dětských hřišť v Kravařích.

 

20. Jana Kurková, prodavačka

 

Jmenuji se Jana Kurková a pracuji jako prodavačka. Mým životním mottem je „Slušnost není slabost.“ Narodila jsem se v Koutech a větší část svého života žiju v Kravařích. Můj profesní život je spojen s poskytováním služeb. V této profesi přicházím denně do styku s lidmi a vyslechnu si různé názory i na život v našem městě. Ve svém volném čase se věnuji turistice, cestování, čtení dobré knihy a v neposlední řadě i našemu pejskovi. Do práce jezdím denně na kole, a tak je mi velmi blízká problematika cyklostezek a chodníků. Jízda na kole po našem městě, to se chce obrnit velikou trpělivostí.

 

21. Silvie Skřečková, poštovní doručovatelka

 

Jmenuji se Silvie Skřečková, jsem vdaná a mám dvě dospělé děti. Od roku 1994 pracuji pro Českou poštu jako poštovní doručovatelka. Kravařemi denně projíždím na kole a vidím stále se zvyšující hustotu provozu na ulici Opavská – Hlučínská. S tím souvisí také bezpečnost cyklistů a chodců. Z tohoto důvodu preferuji zavedení cyklostezek namísto zatravněných zelených pásů a umístění semaforů na frekventované křižovatky. Ve volném čase si ráda odpočinu u dobrého krimi seriálu, miluji tanec a plavání v horké vodě.