Průvodce voliče

Průvodce voliče – stručný manuál

Za dveřmi jsou komunální volby. Následující řádky jsou pro ty z Vás, kterým není princip hlasování v komunálních volbách příliš jasný. V případě, že se v této oblasti orientujete, můžete tuto stránku opustit, ale samozřejmě nemusíte – pojďte si své znalosti i tak osvěžit. Vždyť opakování je matka moudrosti.

Každá obec v České republice má stanovený počet členů zastupitelstva odvíjející se od počtu obyvatel obce. V Kravařích je počet členů 21. Občané volí své zastupitele na základě všeobecného, rovného, přímého a tajného hlasovacího práva, a to dle zásad poměrného zastoupení. Zastupitelé volí ze svého středu starostu a členy rady města.

Jak hlasovat?

Označím celou stranu (křížek před názvem strany) – každý kandidát obdrží po jednom hlasu a strana tolik hlasů, kolik má na své kandidátní listině kandidátů. 

Volím jednotlivé kandidáty (preferenční hlasy) – můžete zaškrtnout až 21 kandidátů z různých volebních stran. 

Označím celou stranu a zároveň dávám preferenční hlasy kandidátům z jiných stran – př.: Zvolíte stranu A (označíte křížek před názvem strany) a dáte 3 preferenční hlasy straně B (zašktnete křížek před jménem kandidáta). Strana A dostane 18 hlasů. Ze strany B dostanou po jednom hlasu kandidáti, u kterých jste vyznačili křížek.

Strana, která chce mít své kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5% hlasů z celkového počtu platných hlasů.

Takhle ne:

Váš hlas je neplatný, pokud zaškrtnete více než 21 kandidátů.

 

Neplatný je i hlas, kde budou označeny 2 strany současně