Volební program

Otevřená radnice

 • Budeme prosazovat zvolení pouze jednoho uvolněného místostarosty – ročně dojde k úspoře až 1 mil. Kč. Pokud máme porovnat města podobné velikosti, Kravaře je jediné město v okolí, kde jsou 2 uvolnění místostarostové. Jejich vytížení a přínos městu naprosto neodpovídá vynaloženým nákladům na jejich platy.
 • Vypsání transparentního výběrového řízení na tajemníka městského úřadu.
 • Provedeme analýzu celého systému přidělování dotací organizacím, občanským sdružením, spolkům a jednotlivcům.
 • Rozklikávací rozpočet
  • Srozumitelně informovat veřejnost o nakládání s jejich prostředky. Celý rozpočet bude srozumitelně upraven tak, aby jednotlivé výdaje odpovídaly agendám, které město provádí – bezpečnost, veřejný pořádek, doprava, kultura, přičemž uvedené agendy se budou dále dělit na podrobnější úrovně. Občané tak budou moci okamžitě zjistit, kolik stála poslední investiční akce města nebo jaké má město daňové příjmy. Z okolních obcí již využívá například Hradec nad Moravicí.
  • Příklady: http://rozpocet.nmnm.cz/cz/, http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/507270-hradec-nad-moravici
  • Předpokládaná investice: roční licence 25 000 Kč.
 • Online vysílání a záznamy z jednání ZM
  • Snaha zvýšit zájem občanů o jednání zastupitelstva a umožnit občanům zhodnotit, jak jimi zvolení zastupitelé vykonávají svou práci. Dalším důvodem pro zavedení je také kultivovat projevy zastupitelů.
  • Předpokládaná investice na pořízení záznamového zařízení: 300 000 Kč.
  • Službu rovněž zajišťuje také TV Polar. Náklady na jeden přenos jsou ve výši 15 000 Kč.
 • Materiály pro zastupitele budou dostupné také občanům
  • Ne vždy je z pozvánky jasné, co je obsahem daného bodu jednání a není důvod, proč by materiály, které obdrží zastupitelé, nemohly po „začernění“ osobních údajů dostat také občané. V dnešní době to již řada měst a obcí běžně nabízí na svých webových stránkách.
 • Články z jednání zastupitelstva v Besedníku
  • Redaktor/ka Besedníku by z každého jednání napsal/a článek o nejdiskutovanějších bodech – o tom, jaké byly důvody pro nebo proti předloženému návrhu a zda byl bod nakonec schválen.
  • Pravidelný prostor v Besedníku pro všechny strany zastoupené v zastupitelstvu.
 • Transparentní veřejné zakázky
  • Z profilu zadavatele veřejných zakázek nebudeme mazat žádné dokumenty ani po skončení zadávacího řízení. Občanům a zastupitelům se tak zjednoduší kontrola řízení.

Kultura

 • Záměr zřízení kulturního domu
  • Kulturní stánek má téměř každá obec na Hlučínsku, v Kravařích nám chybí. Protože najít vhodné místo pro výstavbu nového kulturního domu nebo rekonstrukci stávajícího objektu je dost těžké, navrhujeme založení pracovní skupiny, která se tímto tématem bude podrobně zabývat, a to nejen nalezením vhodného místa, ale také možnostmi financování z dotací, zadáváním požadavků pro vypracování projektové dokumentace apod.
 • Zkvalitnění kulturních akcí
  • Personální posílení oddělení kultury.
  • Organizování velkých kulturních akcí (odpust) za pomocí agentury.
 • Zavedení Kravařského festu
  • Mohl by být například tematický a každý rok jiný: rockfest, oldiesfest …
 • Postupná rekonstrukce zámku
  • V návaznosti na získání dotace.

Bydlení

 • Výstavba bytového domu v lokalitě Böhmova – startovací byty
  • Byty určené mladým párům nebo rodinám do 35 let věku. Cílem je, aby si mladí lidé našetřili na vlastní bydlení, proto by nájemné bylo nižší, než je v Kravařích běžné, ale možnost nájmu by byla omezena délkou max. 5 let. Jednou z podmínek by byla bezdlužnost vůči městu.
 • Výkup pozemků za účelem jejich přípravy pro výstavbu RD
  • Příprava další podobné lokality jako Böhmova bude ztížena, neboť pozemky pro obytné zóny vyznačené v územním plánu jsou v soukromých rukou. Proto je nutné, aby město začalo s občany vyjednávat o odkupu pozemků a následně je připravilo na prodej stejně jako lokalitu Böhmova nebo U Hranic.

Sociální služby

 • Senior taxi
  • Slouží pro dopravení občanů – seniorů nad 65 let, handicapovaných anebo držitelů průkazu ZTP, ZTP/P na poštu, na úřad, k lékaři nebo třeba na nákup. Služba by se rovněž dala využít pro dopravu do zdravotnického zařízení v okruhu cca 30 km.
  • Službu by mohlo provozovat město samotné, anebo městem určený dopravce.
  • Služba bude dotovaná z rozpočtu obce a klient si doplatí drobnou úhradu za jízdu.
 • Přípravné práce pro vybudování domu s pečovatelskou službou
  • Jedná se o byty, kde je dostupný lékař nebo sestra, protože klienti potřebují určitou službu, kterou si nemůžou obstarat prostřednictvím rodinného příslušníka (poskytnout jídlo, zajít na nákup, pomoc při hygieně, vyprat prádlo).
  • Realizace bude vázaná na nalezení vhodného prostoru a získání dotace.

Veřejný prostor

 • Umístění laviček a košů na náměstí, u zdravotního střediska a na dalších vhodných místech.
 • Úprava náměstí v souladu se stávající územní studií.
 • Odstranění zelených pásů u chodníku a nahrazení pruhem pro cyklisty
  • Plánovaná investice v případě asfaltové cyklostezky přibližně 9 mil. Kč, v případě vydláždění zatravněných míst asi 4 mil. Kč.
 • Chodník na Štítinu.
 • Cyklostezka na Štítinu.
 • Výstavba parkoviště u kostela sv. Mikuláše v Koutech
  • V Koutech je do budoucna plánovaný centrální hřbitov, přičemž celý projekt nám připadá megalomanský. Proto navrhujeme místo části hřbitova zřídit parkoviště.
 • Veřejné WC u Kostela sv. Bartoloměje v Kravařích
  • Přistavení k domečku, který je určen pro zřízení terapeutických dílen.

Sportovní infrastruktura

 • Dětská hřiště
  • Rekonstrukce DH u MŠ Petra z Kravař – předpokládaná investice 500 000 Kč.
  • Výstavba DH u předškolní třídy MŠ v areálu ZŠ Kravaře.
  • Rekonstrukce DH na Olšinkách – hřiště potřebuje hlavně výraznější údržbu – přebrousit a nalakovat. Vybavení je spíše skromné a zasloužilo by si dovybavit. Odhadovaná investice 200 000 Kč.
 • Sportovní hřiště
  • Veřejně přístupné hřiště na míčové hry v parčíku před ZŠ Kravaře spolu s veřejným grill pointem.
  • Tělocvična u ZŠ v Koutech.

Smart city

 • Chytré lavičky
  • Na náměstí, do parku a na autobusové zastávky s wi-fi připojením.
 • Odpadkové koše s QR kódem
  • Občan bude moci ohlásit nepořádek vedle košů nebo jejich přeplněnost tím, že svým mobilním telefonem naskenuje QR kód.

Bezpečnost a doprava

 • Semafor na křižovatce Opavská – Nádražní (Gospoš), zpomalovací semafor na Bolatické ulici, při příjezdu do obce.
 • Sektorové měření rychlosti.
 • Revize stávajících zastávek na ulici Novodvorská a možnost použití bývalých autobusových zálivů.

Technické služby

 • Příspěvková organizace města.
 • Hlavní činnost – úklid města.
 • Doplňková činnost pro občany
  • Nájem kontejnerů pro potřeby občanů.
  • Přistavení kontejnerů pro odpad ze zeleně občanům zdarma.
  • Úprava terénu.
  • Ostatní manuální práce.