Volební program

Vážení občané, volební program Nové Síly Kravař Vám budeme postupně představovat i na našem Facebookovém profilu.

BODOVÝ VOLEBNÍ PROGRAM

 • Nová hasičárna – Integrované bezpečnostní centrum
 • Semafor u MŠ v Koutech
 • Rekonstrukce náměstí
 • Sdílena energetika, podpora obnovitelných zdrojů energie
 • Městské byty na ulici Slezská
 • Smuteční síň na hřbitově v Koutech
 • Zřízení kompostárny
 • Dny obce
 • Participativní a rozklikávací rozpočet
 • Revize odpadového hospodářství
 • Dům s pečovatelskou službou a denní stacionář
 • Zázemí pro kulturní akce na Mezivodkách
 • Rozšíření sociálních služeb
 • Kutský odpust
 • Lanové centrum a projekty pro děti a mládež
 • Zřízení komise pro rozvoj města
 • Mateřská školka s jeslemi
 • Mobilní aplikace „moje město“

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 • Popelnice na tříděný odpad
  • Odpadne nutnost chodit si pro pytle na městský úřad a při jejich nedostatku vysvětlovat, že potřebujete další.
  • Popelnice vypadají kulturněji než povalující se pytle. Jsou uzavíratelné a odpad se při větším větru nebude válet po chodnících.
 • Re-use centrum neboli dát starým věcem nový život.
  • Co je to re-use centrum? Místo pro odkládání věcí, které jsou plně funkční, ale lidé je již nepotřebují a při této příležitosti mohou zároveň objevit něco, co sami shánějí. Odložením věcí do re-use centra předcházíme vzniku odpadů.
  • Zřízení re-use center je finančně podporováno z dotací operačního programu životní prostředí a Kravaře pro něj mají navíc i vhodnou lokaci v areálu sběrného dvora.
 • Kompostárna
  • Prověříme možnost zřízení kompostárny. Zavedení domácích kompostérů v roce 2018 nemělo zamyšlený účinek a tonáž bioodpadu stále roste.
  • Biologicky rozložitelné odpady mohou být zpracovávány přímo v našem městě a na jeho území mohou také dále sloužit. Za použití moderních technologií by tak vznikal kvalitní kompost, který by si následně mohli obyvatelé Kravař odvézt k využití na vlastní zahradě, případně by byl nabídnut lokálním zemědělcům.
  • Vlastní zpracování odpadu navíc sníží náklady na provoz systému zpracování odpadů, a tím i udržení cen poplatků za ně.
 • Platba kartou za poplatky přes internet
  • V rámci aplikace „Moje město“ zřídíme platební bránu pro platbu kartou nebo prostřednictvím QR kódu. Každý občan bude mít přehled o aktuální výši poplatků a o tom, zda je má zaplaceny.
  • Do budoucna by prostřednictvím aplikace mohl v Kravařích vzniknout motivační systém třídění odpadu. V rámci propojení s městskou kompostárnou by se například při předání materiálu na soukromém kontě v aplikaci přičítaly body, které by bylo následně možné uplatnit na slevu z tohoto poplatku za odpady.  Do budoucna by pak byla možnost napojit na tento systém i další motivační prvky – například systém „pay as you throw“ (plať jen za vyprodukovaný odpad). Lidé by tedy platili pouze za konkrétní množství jimi vyprodukovaného komunálního odpadu.
 • Podzemní kontejnery
  • Princip těchto kontejnerů je, že samotný velkoobjemový kontejner je umístěn pod zemí, přičemž na povrchu jsou umístěny pouze pochozí plošiny a otvory pro vhození odpadu. Konkrétní řešení nabízí řada firem na míru, vč. materiálu, designu a technického provedení.
  • Systém třídění odpadu, který zkvalitňuje estetický vzhled a čistotu našeho města, omezuje vandalismus, včetně zpětného vybírání odpadu. Kravaře budou mít tedy možnost nechat zhotovit podzemní kontejnery zcela podle svých potřeb.

BEZPEČNOST A DOPRAVA

 • Integrované bezpečnostní centrum
  • Za dlouhodobou strategickou prioritu města považujeme společné služební místo pro jednotku požární ochrany, státní policii a městskou policii.
  • Současná hasičská zbrojnice na Štěpánkovické ulici nevyhovuje moderním standardům. Část záchranářské techniky navíc musí být kvůli nedostatku místa umístěna na Novodvorské ulici, což prodlužuje dobu výjezdu. Vytvořeny nejsou ani podmínky k údržbě techniky.
  • Stejně tak služebna státní policie v Kravařích nevyhovuje technickým ani hygienickým standardům (nejsou zde například oddělená sociální zařízení pro zadržené osoby a policisty). I z tohoto důvodu již v minulosti proběhl pokus o přemístění státní policii z území našeho města do lepších podmínek obce Bolatice.
  • Považujeme za nezbytné, aby Kravaře jako obec s rozšířenou působností udržela státní policii v místě a hasičskému sboru poskytla pro jeho práci odpovídající zázemí.
  • Další výhodou zřízení centra by byla možnost rozšíření městské policie a prohloubení spolupráce městské a státní policie a její lepší koordinace.
 • Semafor u MŠ Kouty
  • Zvýšíme bezpečnost při přecházení silnice I. třídy u školky v Koutech.
  • Instalujeme zde tlačítkový semafor, aby rodiče mohli bezpečně doprovodit své děti do školky.
 • Parkoviště u ZŠ Kravaře
  • Vybudujeme parkoviště z části travnaté plochy před školou, a z části parčíku naproti školy, čímž eliminujeme každodenní problémy při dojíždění dětí do škol.

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Sociálně terapeutické dílny – dokončíme několik let plánovaný a značně komplikovaný projekt sociálně terapeutické dílny.
 • Přípravné práce pro zřízení domu s pečovatelskou službou s denním stacionářem pro seniory
  • Dům s pečovatelskou službou je dům se samostatnými byty, ve kterých bydlí senioři nebo handicapované osoby a bydlení je přizpůsobeno jejich potřebám.
  • Je zde respektováno soukromí osob, které zde bydlí, zároveň je zde dostupná pečovatelská pomoc.
  • Pečovatelská služba spočívá zejména v dodání, přípravě a podávání jídla, zajištění nákupů, pomoci při osobní hygieně, úklidu domácnosti, praní prádla, obstarání pedikúry, apod.
  • Denní stacionář pro seniory je ambulantní služba, která nabízí program pro seniory a zároveň odbornou péči.
  • Spojení ambulantní a pobytové služby do jednoho objektu umožní čerpat dotace.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

 • Prosadíme, aby „Motýlek“ (předškolní oddělení v ZŠ Kravaře) zůstal zachován.
 • Mateřská škola s jeslemi – zřídíme malou mateřskou školu s jeslemi.
 • Pro realizaci nepotřebujeme žádný velký objekt. Stačí koupit rodinný dům se zahradou. V případě dětí do tří let se tvoří malé třídy o 10 – 12 dětech.
 • Lanové centrum v parku – vytvoříme prostor pro školní děti, které na dětském hřišti již nezabavíte.
 • Skatepark – Vytvoříme skatepark v prostoru fotbalového hřiště na Dvořisku, kde se můžou vydovádět starší děti na bruslích, kole nebo koloběžce.
 • Údržba stávajících dětských hřišť – obměna průlezek, oprava oplocení, modernizace dopadových ploch o pryžový povrch.
 • Inovace stravy dětí a žáků ZŠ, MŠ – zasadíme se o zdravější a pestřejší stravování ve školkách.

KULTURA

 • Vybudujeme zázemí pro pořádání kulturních akcí na Mezivodkách – Kultura pro nás není okrajová záležitost, a proto bychom chtěli vybudovat prostor, který by umožnil konání akcí v průběhu celého roku.
  Znovuobnovíme tradici Kutského odpustu.
  Podporujeme místní spolky a spolkovou činnost.

 

 • Zavedeme každoroční slavnosti města „Dny města“, které by byly jednou ze stěžejních změn v kulturním životě Kravař – místní spolková činnost by v jejich rámci dostala příležitost se prezentovat a případně rozšířit své řady.
 • Posílíme místní folklór (např. dožínky, pochování basy, řemeslné trhy).
 • Uspořádáme koncert regionálních kapel z Hlučínska.

FINANCE A ROZPOČET

 • Participativní rozpočet
  • Necháme občany obce spolurozhodovat, jakým způsobem bude využita část rozpočtu.
  • Město ze svého rozpočtu vyčlení finanční prostředky na projekty občanů. Občané si sami podají návrhy na realizaci investic. U všech přihlášených projektů město prověří proveditelnost projektů (zda realizaci nic nebrání např. z hlediska územního plánování, technických či právních důvodů).
  • Všechny projekty, které projdou kontrolou proveditelnosti budou zpřístupněny občanům, a ti rozhodnou, které se zrealizují.
 • Rozklikávací rozpočet
  • budeme srozumitelně informovat veřejnost o nakládání s veřejnými prostředky.
  • Celý rozpočet bude upraven tak, aby jednotlivé výdaje odpovídaly agendám, které město provádí – bezpečnost, veřejný pořádek, doprava, kultura, přičemž uvedené agendy se budou dále dělit na podrobnější úrovně. Občané tak budou moci okamžitě zjistit, kolik stála poslední investiční akce města nebo jaké má město daňové příjmy.
 • Rozpočet bude vždy hospodárný a řádně odůvodněný.
 • Pohyby rozpočtu budou zpřístupněny veřejnosti – v rozklikávacím rozpočtu, Besedníku, na webových stránkách města.
 • Budeme informovat občany o předem připravovaných investičních akcích města.
 • Zabráníme nevýhodným prodejům a nákupům majetku města.
 • Dočasně volné finanční prostředky na účtech efektivně zhodnotíme.
 • Budeme efektivní využívat granty a dotace.

 

REÁLNÉ INVESTICE

 • Rekonstrukce náměstí
  • Jen pouhé vytvoření projektová dokumentace na rekonstrukci náměstí a následné získání stavební povolení je architektem odhadováno na 4 roky! (celé jedno volební období). Proto vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace co nejdříve.
 • Bytový dům ulice Slezská (městské byty)
  • Místo pro výstavbu bytového domu je k dispozici už dávno, přesto není připravena ani projektová dokumentace. Jsme přesvědčeni, že vytvoření projektové dokumentace a zároveň výstavba bytového domu je možná v rámci jednoho volebního období. Byty by při tom zůstaly v majetku obce a občanům by se pronajímaly.
  • Na bytovém domě počítáme s fotovoltaickou elektrárnou s možností sdílení energie mezi bytovými jednotkami.
 • Smuteční síň na hřbitově v Koutech
  • Vyhlásíme architektonickou soutěž na podobu smuteční síně, podle vítězného návrhu bude vybudovaná nová smuteční síň.
  • Civilní pohřeb je služba, kterou bychom měli umět svým občanům nabídnout.
 • Vyasfaltovat cyklostezku do Štěpánkovic
  • Ve spolupráci s obcí Štěpánkovice.

MODERNÍ MĚSTO

 • Mobilní aplikace „moje město“
  • Komunikace s občany prostřednictvím moderní mobilní aplikace, skládající se ze dvou částí:
   • Veřejná část – pozvánky na kulturní akce, novinky z úřední desky, možnost dát hlas v rámci participativního rozpočtu, volná pracovní místa, možnost nahlášení problému. Občanovi přijde notifikace, která ho upozorní.
   • Soukromá část přístupná pro přihlášení. Možnost platit kartou poplatky prostřednictvím platební brány nebo QR kódu, do budoucna připravit na motivační systém třídění odpadů.
 • Kvalitnější webové stránky města
   • Současné webové stránky jsou příliš složité a nepřehledné.
   • Na úvodní stránku přidáme rozcestník na běžné životní situace, přes který se občan hned dostane na příslušnou stránku bez složitého proklikávání (pokácet strom, vyřídit stavební povolení, místní poplatky, možnost nahlášení problému, dotační programy, veřejné zakázky, školství apod.)
 • Zkvalitnění on-line vysílání a záznamy z jednání ZM
   • Chceme-li zvýšit zájem občanů o chod města, je nezbytné nabídnout jim kvalitní zprostředkování jednání zastupitelstva. To podle nás znamená:
    • Kvalitnější ozvučení on-line vysílání, aby bylo vždy dobře rozumět zastupitelům, úředníkům i hostům. Z jednání zastupitelstva pořizovat záznam a zpřístupnit ho občanům.
    • Kamery, které by snímaly hovořící osoby – dnes máme pouze statický obraz.
    • Na své obrazovce by každý občan viděl prezenční listinu na začátku vysílání a jmenovité hlasování u každého bodu.
    • Označení každého bodu na obrazovce, aby bylo jasné, který bod se právě projednává.
 • Sdílená energetika
    • Zřídíme funkci energetického manažera, který vyhodnotí současnou energetickou náročnost městských budov a navrhne opatření (např. fotovoltaika), která povedou k úspoře energií.
    • Vytvoříme energetické společenství, jehož cílem bude vybudovat, spotřebovat a sdílet co nejvíce energie z obnovitelných zdrojů.
    • Energetické společenství nemusíme vytvářet jen v rámci našeho města. Současnou energetickou krizi vnímáme jako příležitost a velké téma pro celé Hlučínsko. Pro inspiraci nemusíme chodit daleko. Města, ale také soukromé fyzické a právnické osoby na Opavsku založili za účelem výroby a spotřebu energie z obnovitelných zdrojů spolek ENERKOM Opavsko.
 • Strategické plánování města
    • Zasadíme se o zřízení Komise pro rozvoj města, jako poradního orgánu Rady. Komise bude doporučovat Radě města dlouhodobé strategické projekty pro rozvoj Kravař.
    • Stanovíme si dlouhodobé strategické projekty pro budoucnost Kravař (např. kulturní dům, skutečné náměstí, integrované bezpečnostní centrum) a tyto priority zpracujeme do dlouhodobého strategické dokumentu (20 až 30 let) – Vize pro město Kravaře.
    • S plánem rozvoje města, který se zpracovává na 6 – 8 let budeme průběžně vyhodnocovat, vyhodnocovat ho a kontrolovat jeho naplňování.
    • Priority pro nadcházející volební období budeme komunikovat v rámci programového prohlášení rady města.