Jsme sdružení nezávislých kandidátů, které v zastupitelstvu města pracuje již 12 let. Za dvanáct let se nám již leccos povedlo. Víc než 10 let jsme bojovali proti uzavírání dlouhodobých dotačních smluv. Nyní i s našim přičiněním, se dotační smlouvy pro všechny, bez rozdílu uzavírají jen na jeden rok, aby se obec každoročně rozhodovala dle stavu svého rozpočtu. Rovněž jsme věnovali dlouhodobé úsilí majetkovému vypořádání aquaparku, abychom nespravovali cizí majetek za obecní finance. Dnes i díky nám, je aquapark ve vlastnictví města. Určitě jsme to byli my, kdo prosadil zavedení on-line vysílání z jednání zastupitelstva města, kdo stál u zavedení služby senior taxi ve městě nebo poskytování kotlíkových půjček. Rovněž jsme podpořili rozšíření mateřské školky na ulici Petra z Kravař a stáli u zrodu myšlenky nového integrovaného záchranného centra, resp. hasičárny, kde i nyní tuto myšlenku dále rozvíjíme a její realizaci zcela podporujeme.

V rámci naší kontrolní činnosti jsme zjistili, že vedení města zamlčelo vydané soudní rozhodnutí týkající se odměn starostky a tehdejších místostarostů, které zrušilo usnesení zastupitelstva města Kravaře. Docílili jsme toho, že starostka městu odměny vrátila.

Kontrolujeme smlouvy předkládané zastupitelstvu a můžeme říct, že s našimi připomínkami v právních a majetkových otázkách města býváme úspěšní.  Odstraňujeme nedostatky smluv, a i díky tomu jsou Kravaře jediným vlastníkem parkoviště před aquaparkem. Podařilo se nám zjistit, že TEMPO obchodní družstvo léta neplatilo nájem za provozování stavebnin a díky tomu také víme, že je na městě co napravovat. Zároveň stále věříme, že zde existuje možnost získat „stavebniny TEMPO“ za rozumnou cenu a navrhli jsme vedení vlastní postup, jak toho docílit. Bohužel, vedení města zaujalo v této záležitosti pozici „mrtvého brouka“ a nepředpokládáme, že se do konce volebního období tento problém vyřeší. Aktivně jsme bránili oddělení státní sociální podpory na Úřadu práce v Kravařích, které směřovalo ke zrušení, a informovali jsme občany o vývoji situace. Naší pozornosti neuniklo ani zdržení stavby mateřské školky o celý jeden rok!

Snažíme se být vůči občanům maximálně otevření, komunikujeme problémy Kravař s veřejností prostřednictvím našich webových stránek a na facebookovém profilu, kde se pravidelně snažíme přinášet novinky z jednání zastupitelstva města.

Do letošních komunálních voleb jdeme s heslem UDÁVÁME SMĚR. Toto naše heslo se odráží např. v:

  • nastolení inovativního řešení služeb s využitím  aplikace „moje město“, zřízení re-use centra, či vyrobení, spotřebovávání ale i sdílení energie z obnovitelných zdrojů,
  • nastolení dlouhodobé investiční strategie pro Město Kravaře, která nám napoví kam se máme rozvíjet, když nás ze severu omezuje budoucí silnice I./56 a z jihu řeka Opava,
  • v systémovém řešení a snaze o správnou komunikaci s veřejností, při realizaci programových priorit a investičních záměrů.

V letošních volbách je náš tým složen z mnoha profesí a napříč věkovými kategoriemi, reprezentujícími jak mladé rodiny, tak střední generaci i seniory. Máme odborníky na finance, právo, investice, bezpečnost, dopravu i kulturu. S našimi kandidáty se můžete seznámit zde. Jsme jedni z Vás a snažíme se Vás odvedenou prací přesvědčit, že Nová síla Kravař je ta správná volba pro město Kravaře.

Občanům Kravař přejeme šťastnou ruku v letošních komunálních volbách.

NSK – udáváme směr

Naše nejnovější příspěvky