Poslední jednání ZM – návrh na zrušení Sdružení

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

BULY ARÉNA podala v červenci „Návrh  na rozpuštění Sdružení formou dohody“ a to k datu 1. 1. 2019. Rada města návrh projednala na své 91. schůzi a doporučila zastupitelstvu města vzít tento návrh na vědomí. S uvedeným doporučením byl návrh předložen zastupitelstvu ve středu 19. 9. 2018. Protinávrh podal místostarosta Ing. Andreas Hahn a jeho návrh na usnesení zněl zastupitelstvo města schvaluje rozpuštění Sdružení formou dohody k 1. 1. 2019.

Ať už samotný návrh BULY ARÉNY, nebo protinávrh Ing. Hahna byly zcela účelově určené přítomným občanům a novinářům. Proč? Protože oběma bylo zřejmé, že na rozpuštění Sdružení dohodou nepřistoupíme. Ani to v danou chvíli nebylo možné. Smlouva rozpuštění Sdružení formou dohody sice připouští, ale vyžaduje písemnou dohodu o určitém obsahu. Z BULY ARÉNY žádný konkrétní návrh dohody nepřišel a vedení města se do vyjednávání dohody již nepouštělo. Ta neuvěřitelná drzost a nezodpovědnost místostarosty Hahna spočívá v tom, že Aquapark je příspěvková organizace, kterou má na starost a kdyby byl jeho vlastní protinávrh schválen, fungování Aquaparku by bylo ohroženo. Pro případ, že by Sdružení bylo rozpuštěno dohodou totiž neplatí roční výpovědní lhůta, během které by se podmínky pro další provoz Aquaparku daly vyjednat. Poslední zastupitelstvo tak poznamenaly blížící se volby, protože kdyby BULY ARÉNA skutečně chtěla ukončit svou účast ve Sdružení, smlouvu jednostranně vypoví a žádné hlasování zastupitelstva by nebylo potřeba. Většina zastupitelů, včetně nás, vzala návrh BULY ARÉNY na vědomí.

Celé jednání bylo velice emotivní, padaly slova jako trestní stíhání a trestní oznámení a celková úroveň projevů některých zastupitelů nám říká, že on-line vysílání a záznamy z jednání zastupitelstva jsou opravdu potřeba.

Kategorie: Aktuality