Pozemek pro hasičárnu, kontrolní výbor, dotace a další témata červnového zastupitelstva

Zastupitelstvo před prázdninami proběhlo v celku klidně, ale přeci jen s některými body Vás chceme blíže seznámit, především s těmi, ke kterým jsme se chtěli vyjádřit. V úvodu vyvolal diskuzi zápis z 2. jednání kontrolního výboru, kterému předsedá leadership naší kandidátky Sandra Hradilová. Předmětem kontroly kontrolního výboru (dále jen KV) Číst více…

Strategický plán rozvoje města, státní policie jednou nohou v Bolaticích a další témata březnového zastupitelstva

V pořadí již třetí jednání Zastupitelstva města Kravaře se konalo 8.3.2023 v 16 hod. v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva na MěÚ. Vzali jsme na vědomí: Zprávu o plnění úkolů městské policie. Zajímá-li Vás činnost městské policie, zprávu nabízíme k přečtení zde. Usnesení a zápis z 1. zasedání kontrolního výboru a plán kontrolní činnosti pro Číst více…

Náměstí se občané opět nedočkají

Náměstí se občané opět nedočkají, ve schváleném rozpočtu pro něj není vyhrazena ani koruna.   Ve středu 7.12.2022 proběhlo druhé zasedání zastupitelstva města Kravaře. Scházíme se v počtu 18 zastupitelů, omluveni jsou Daniel Přibyla, Alois Hadamczik a David Bitomský. Nebýt rozpočtu, jedná se o zcela klidné zasedání bez jakékoliv diskuze. Schvalujeme Číst více…

Kravařská bramboračka

Našim úkolem ve volbách bylo obhájit tři volební mandáty z roku 2018 a získat alespoň jeden navíc. Obhajoba se povedla, získat mandát navíc však nikoliv. Děkujeme těm voličům, kteří nám dali svou důvěru. Z osmi politických subjektů, kteří kandidovali ve volbách jich uspělo šest, které se dostaly do zastupitelstva města. Silnou skupinou Číst více…

Zhodnocení činnosti Komise prevence kriminality a bezpečnostně dopravní

Komise zasedá pravidelně, 4x ročně a je sedmičlenná. Tvoří ji zástupci z řad Policie ČR, hasičů, městské policie, odboru dopravy a odboru sociálních věcí městského úřadu.  Jednání se také účastní místostarosta a vedoucí odboru místního hospodářství městského úřadu. Naše sdružení Nová síla Kravař má v této komisi dvojčlenné zastoupení, a to předseda Číst více…

Práce v kontrolním výboru má smysl

Kontrolní výbor města Kravaře má sedm členů a jeho předsedkyní se na počátku volebního období stala paní Irena Sentenská (zastupitelka Kravař za Sdružení nezávislých kandidátů – Jistota). V souladu se zákonem jsou jeho hlavními úkoly kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a Číst více…