Vysvětlení rezignace vedení NSK

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Vážení spoluobčané,

stejně jako již minulá volební období i nyní zastáváme zcela jednoznačný neústupný  přístup k řešení problému spojených s Buly Arénou a Aquaparkem Kravaře. Nyní se k tomu přidala i další zjištění, která jsou dle našeho názoru spojena z bezdůvodným obohacením na úkor města, která vyžadujeme vymáhat. K rozhodnutí rezignovat také přispěly komunikační problémy a kompetenční spory se starostkou a náš zcela rozdílný přístup k řízení úřadu.

Chyběl zde více než dva a půl roku tajemník a zavedený sytém „řízení úřadu“ odpovídal individuálním konzultacím starostky s několika vedoucími. Tento „systém“ vylučoval naší místostarostku z těchto jednání. Nedocházelo k předávání informací starostky na místostarostku a docházelo zde ke sporům. Na místě byly i kompetenční spory. Tyto otázky jsme se snažili řešit na tak zvané „vyříkací koaliční radě“, kterou jsme vyvolali po dubnovém jednání zastupitelstva města. Již zde byla situace z našeho pohledu velmi vyhrocená. Dosáhli jsme příslibu vyhlášení výběrového řízení na tajemníka města. Prosadili jsme zavedení porad vedení s vedoucími odborů. Tyto porady měly přispět k lepší komunikaci, předávání informací a řešení problému všech odborů (všichni vědí ovšem – zápis_úkol_termín). Nepřineslo to tížený výsledek. Od té doby jsme absolvovali dvě porady, ale starostka přesto řešila věci individuálně. Vnímali jsme to tak, že nám jsou informace odepírány, zatajovány, jako bychom neměli o všem vědět.

Ve věci Aquaparku jsme zastávali a zastáváme zcela jasný názor: „Buly Aréně v ničem neustupovat, a pokud jít na kompromis, tak oboustranně výhodný“. Poprvé jsme byli v radě přehlasováni při schvalování dohody o změně veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby tenisové haly, o který požádala Buly aréna. Hala má být umístěna na místě současné nafukovací tenisové haly. Pokud by byl jen jeden vlastník Aquaparku, nebyl by se souhlasem problém. Jelikož nyní není Aquapark majetkově vyřešen, nesouhlasili jsme se zatížením pozemků ve společném vlastnictví věcnými břemeny inženýrských sítí ještě před vyřešením otázky vlastníka Aquaparku, neboť právě tak to bylo navrženo. Navíc zde mohl být do budoucna Aquapark rozšířen o venkovní bazén. Přes naše objektivní námitky rada vyšla Buly Aréně vstříc a Nová síla, jako koaliční partner byla poprvé přehlasována.

Při hledání řešení zda podíl Aquaparku koupit, či prodat jsme narazili na neřešený odběr elektrické energie veřejného osvětlení parkoviště Buly Arény, který potvrdil svým nálezem i kontrolní výbor, který je hrazen z obecních prostředků a není částečně Buly aréně refakturován. Dále jsme narazili na umístění billboardu Buly Arény na pozemku města a rovněž na umístění reklamy Buly Arény na oplocení základní školy v Koutech. Nic z toho nikdy nebylo zpoplatněno. Bývalá vedení města šla Buly Aréně na ruku nejen v dotacích, ale i v tomto. Ve všech těchto případech jsme požadovali vymáhat bezdůvodné obohacení po Buly Aréně, a to v souladu se zákonem 3 roky zpětně. Tyto naše návrhy nebyly ze strany koaličních partnerů na radě 29.5.2019 rovněž přijaty. Tato poslední rada, které jsme se zúčastnili, byla velmi vyhrocená. Požadovali jsme přenesení tohoto hlasování na Zastupitelstvo města Kravaře. Názor koaličních partnerů byl udělat tlustou čáru a uzavřít jen nové smlouvy, které by byly předloženy k Buly aréně k podpisu a nevracet se do minulosti.

Dle našeho názoru je Aquapark poslední slabinou města Kravaře, kterou je třeba majetkově vyřešit, ať už koupí podílu Buly Arény, či prodejem podílu města, či prodejem celku. Město se tak stane opět suverénní a opět nevydíratelné. Je evidentní, že někteří zástupci KDU ČSL jsou příliš spojeni s minulostí, a proto dle našeho názoru jsou k Buly Aréně i nadále vstřícní. S tím nemůžeme souhlasit.

Dle našeho názoru jsme byli jen trpěnou stranou, aby mohl druhý kontinuálně vládnout. Rozhodli jsme se raději rezignovat na funkce a otevřít tak nově jednání o koalici než tahat za kratší konec.

Zastupitelé Nové Síly Kravaře

Kategorie: Aktuality

1 komentář

Pavel Juchelka · 10. 6. 2019 v 8:49

Držím vám palce.

Komentáře nejsou povoleny.