Vyústění politické situace v Kravařích na jednání zastupitelstva města dne 11.9.2019

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Překvapivě jsme se sešli všichni, a to může vyvolat za současné politické situace v Kravařích vždy jistou výjimečnost a přinést překvapení. Hned v úvodu padl návrh na doplnění programu jednání o body týkající se odvolání starostky, místostarosty a celé rady města.

Po našem odchodu z koalice byla rada města od června neúplná a za tři měsíce nebylo torzo koalice schopno radu doplnit.

Doplnění těchto bodů nakonec těsně neprošlo. Pro doplnění programu hlasovalo 10 zastupitelů, proti návrhu 11. Návrh neprošel pro nejednotnost v hlasování ODS, kdy za ně zvolená zastupitelka Eva Jurášková hlasovala s torzem koalice, stejně hlasoval zástupce Trikolory (dříve SPD) pan David Bitomský.

Pro doplnění programu hlasovali po nabytých zkušenostech z koalice naši zastupitelé, dále zastupitelé hnutí Jistota, SNK Za Kravaře prosperující a Ing. Andreas Hahn za ODS. To, že pro tento návrh hlasovalo toto nesourodé uskupení zastupitelů, jež v mnoha jiných případech v zastupitelstvu spolu nesouhlasí, vypovídá o tom, že je ve zbytku koalice něco špatně.

Pokud by nedošlo na jednání zastupitelstva v uvozovkách k vyvolání „nedůvěry vedení města“, jsme přesvědčeni o tom, že žádné další aktivity z jejich strany bychom se nedočkali. Je evidentní, že tento status quo KDU-ČSL i hnutí Ano vyhovoval. Nyní se snad dočkáme jednání, která budou směřovat ke stabilní koalici.

Další průběh jednání zastupitelstva již probíhal zcela standardně.

 • Upravili jsme jednací řád zastupitelstva města a konečně budeme jednání ZM vysílat online. Je třeba poznamenat, že to je výsledek práce exmístostarostky Sandry Hradilové a exradního Milana Rostka, kteří tento návrh dokázali prosadit a v radě města ještě před odchodem Nové síly z koalice.
 • Byla podaná informace ve věci aquaparku. Buly aréna vypověděla aquaparku smlouvu o dodávkách elektrické energie a smlouvu o dodávkách tepla. Je až úsměvné, jak si Buly Aréna jako většinový vlastník aquaparku vypíná sama sobě dodávky energií. Alespoň je jasně vidět, kdo chce aquapark zavřít. Hold, patriot se zase projevil. Nyní se nacházíme ve stavu, kdy město podalo Buly Aréně návrh „Dohody na užívání společné věci“ a čekáme na reakci protistrany. Poznámka: Teplo z kogenerace Buly Arény nezpůsobí jeho uzavření, neboť aquapark má vlastní plynovou kotelnu, ale z dodávkou elektrické energie je to horší, neboť je aquapark napojen na Buly Arénu.
 • Schválili jsme obecně závaznou vyhlášku o regulaci zábavné pyrotechniky,
 • Prodávali jsme pozemky, zřizovali věcná břemena a schvalovali darovací smlouvu.
 • Zjistili jsme, že nyní je směna pozemků možná i v případě majetkoprávního narovnání pozemkových hranic mezi městem a občanem. Když jsme to prosazovali v případě jedné místní komunikace, kterou užíváme všichni a přitom je částečně v soukromých rukou, tak to tehdy nešlo. Jak jsme se dověděli od tehdejšího místostarosty Ing. Petra Muczky, uzavřením takovéto směnné smlouvy by došlo k precedentu. Musíme říct, že pan Muczka je mistr precedent. Používá toto slovo dost často. No jsme rádi, že je změna názorů možná, a že i směnná smlouva se v těchto případech stala zcela standardním nástrojem narovnání vztahů mezi občanem a městem.
 • Odsouhlasili jsme dotační smlouvu s Moravskoslezským krajem ve věci kotlíkových dotací.
 • Odhlasovali jsme nezbytné smlouvy pro novostavbu prodejny LIDL v Kravařích, který se bude stavět po pravé straně na výpadovce na Opavu (nákres ke stažení).
 • Projednala se změna číslo 2 územního plánu.

Zastupitelstvo tím mohlo skončit, ale zjistili jsme, že v souvislosti s přijatými usneseními zastupitelstva č. 9.77/2015 a) až c) ze dne 16. 12. 2015 byla na město Kravaře podána žaloba ze strany Ministerstva vnitra České republiky ke Krajskému soudu v Ostravě, kde žalobce navrhoval, aby krajský soud zrušil výše uvedená usnesení zastupitelstva města, kterými zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí peněžitého daru paní Mgr. Monice Brzeskové ve výši 100.000,- Kč, panu Ing. Petru Muczkovi ve výši 65. 000,- Kč a panu Ing. Andreasi Hahnovi ve výši 65.000,- Kč.

Na základě našich zjištění Krajský soud v Ostravě shledal žalobu jako důvodnou a napadená usnesení zastupitelstva města v březnu 2018 zrušil. Město následně podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, který dne 27. června 2019 kasační stížnost svým rozsudkem zamítl jako nedůvodnou a došlo tím k potvrzení rozsudku Krajského soudu v Ostravě (rozhodnutí NSS ke stažení).

Perfektní kauza. Na město je podána žaloba ze strany Ministerstva vnitra ČR (dozorového orgánu), Krajský soud v Ostravě nám zruší usnesení zastupitelstva města a následně Nejvyšší správní soud zamítne kasační stížnost města.

O jakém časové rozpětí hovoříme? O období let 2016, 2017, 2018 až do června 2019. Téměř 3,5 roku. 

A co zastupitelé? …………….. Ti nic nevědí. Ticho po pěšině. Za celou dobu je nikdo neinformoval. A kdo v tom období město vede? No přece paní starostka Mgr. Monika Brzesková.

Na základě našich zjištění jsme se rozhodli po dohodě s hnutím Jistota tuto kauzu otevřít. Kolegyně Irena Sentenská se obrátila na starostku Moniku Brzeskovou s dotazem, proč nás neinformovala o této kauze, ve které Krajský soud zrušil usnesení zastupitelstva?

A jaká byla odpověď paní starostky? Volná parafráze:

„Vzhledem k tomu, že sebou nemám složku k této věci, nejsem Vám schopna odpovědět.“

Paní starostka potřebuje k odpovědi na tak jednoduchou otázku (Proč jste nás neinformovala?), patřičnou složku. Na to je fakt třeba vyšší dívčí. Nebo, že by se chtěla podívat, kdy vrátila patřičný obnos 100.000,- Kč na účet města? Na to se budeme ptát my jí i ostatních obdarovaných.

Za nás musíme konstatovat, že je až zarážející, že jsme po celou tu dobu nebyli ze strany starostky informováni a přitom Krajský soud v Ostravě zrušil rozsudkem usnesení nejvyššího orgánu města v březnu 2018. Zatajování tak zásadních informací před zastupiteli města považujeme ze strany starostky jako hrubé pochybení. Důvody „zatajit“ tuto věc se nabízejí samy, neboť tato kauza se starostky přímo týká a po celou dobu kauzy byla ve funkci starostky města. Tutlat, tutlat až celou věc ututlat.

Nyní se však budeme ptát, zda jsou darované finance již zpět na účtu města. V opačném případě půjde o bezdůvodné obohacení a podle toho budeme jednat. Že je starostka na odvolání z funkce, o tom nemáme pochyb. Tuto kauzu jen tak nepustíme a v některém z dalších článků se k ní určitě vrátíme.

Zastupitelé Nové síly Kravař

Kategorie: Aktuality

2 komentáře

Ing. Roman Gelnar · 17. 9. 2019 v 12:26

Správně! Jen mne mrzí, že jsem se nezúčastnil tohoto zasedání. Můžu vědět, kdy bude další zasedání? Děkuji.

  Milan Rostek · 18. 9. 2019 v 8:26

  Řádné zasedání zastupitelstva je plánované až na 6.11.2019. Dojde-li k vytvoření (doplnění) koalice dříve, očekáváme, že i ZM bude svoláno dříve.

Komentáře nejsou povoleny.