Aquapark – pracovní porada zastupitelů

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Na konec června byla svolána pracovní schůzka všech zastupitelů. Téma bylo jasné:
Aquapark a soudní spor s Ostravskými stavbami.

Pokud jde o Aquapark, projednány byly následující možnosti řešení dle návrhu Buly Arény (dále jen BA):

Odkup spoluvlastnického podílu Buly Arény za 30 mil. Kč + 6 mil. Kč v dotacích

Buly trvá na prodejní ceně 30 mil Kč a dotaci 2 mil ročně za léta 2020, 2021, 2022. S určitostí lze říct, že jsme pro odkup podílu BA městem, ale ne za navrhovanou cenu včetně dotací. 36 miliónů je pro nás příliš vysoká částka ve srovnání s výši našeho znaleckého posudku, který říká 16 mil Kč. Na posledním pracovním jednání, které se konalo dne 24. 6. 2020, to po vyjádření všech zúčastněných vypadalo tak,  že je jen otázkou času, kdy se najde většina pro 30+ 6. Úvodem jednání nám sdělili, že je koalice v dané věci nejednotná Je zajímavé, že před tímto pracovním jednáním měli Radu města, a jak nám řekli, nestihli se k tomuto bodu dostat. Nevíme, co je dnes důležitější než Aquapark. Když se podíváte na program rady z tohoto dne, není zde žádný důležitější bod. Když nemají názor, tak svolají pracovní schůzku, a pak se ptají na možnosti, jak mají pokračovat. Připadá nám to, že je stále musí někdo (tedy i my) vodit za ruku. Nač je taková koalice, která v tak zásadní věci nerozhoduje koaličně. V konečném výsledku je tedy možné (spekulujeme), že pro návrh (30 + 6) bude část koalice podpořená zastupiteli ze Sdružení za Kravaře prosperující  a částečně ODS. Troufáme si říct, že pro tento návrh kromě nás nebudou hlasovat ještě zastupitelé zvoleni za Jistotu. Ti to deklarovali také jasně.

Smlouva o budoucí smlouvě o koupi Aquaparku

Smlouva o smlouvě budoucí o prodeji Aquaparku Městu za 30 mil. Kč nejpozději do 30.6.2023 (tj. aby případné nové zastupitelstvo mělo možnost rozhodnutí o prodeji změnit) a současně závazek Města poskytovat dotace BA ve výši 3,1 mil. Kč/rok po dobu volebního období (tj. 2020, 2021 a 2022). S touto nesouhlasíme, neboť tady BA kalkuluje s případným příznivým výsledkem v komunálních volbách v roce 2022 a zvrácení prodeje Aquaparku. Tato varianta by tak v budoucnu mohla vést k zachování statusu quo, který je podle nás nevyhovující.

„Střídavá péče“

Pokud Město nebude souhlasit s výše uvedenými variantami, je BA neochvějně rozhodnuta převzít užívání Aquaparku do „střídavé péče“ od 1.9.2020. Pod uvedeným pojmem si BA představuje střídavé užívání Aquaparku dle velikosti spoluvlastnických podílů. BA by tedy Aquapark užívala pět měsíců (BA má 5/8 podíl) a město by Aquapark užívalo 3 měsíce (3/8 podíl). Tento návrh nepřichází z našeho pohledu  v úvahu. Nevíme, co bychom těch 5 měsíců dělali se zaměstnanci naší příspěvkové organizace. Vlastně bychom je nepotřebovali. Znamenalo by to zánik příspěvkové organizace. Buly navrhuje Aquapark využívat jen pro své hosty a ne pro širokou veřejnost. Domníváme se, že se v tomto případě jedná o nátlakový prostředek BA, aby zastupitelé schválili variantu odkupu za 30 mil. Kč + 6 mil. Kč v dotacích. BA za 12 let fungování Aquaparku nepřispěla do společného provozu ani korunou, návrh BA, kdy by po dobu 5 měsíců hradila celý provoz Aquaparku jen pro hotelové hosty je z tohoto hlediska přinejmenším úsměvný. Kdyby BA již v minulosti přistoupila na hrazení části nákladů na provoz Aquaparku, mohli jsme si celé vyjednávací martirium odpustit.

Oplocení školního hřiště (Ostravské stavby)

Dalším bodem bylo jednání ve věci sporu o oplocení školního hřiště, který vedeme s Ostravskými stavbami. A opět se ptají: Podpoříte případnou mediační dohodu, kde Ostravské stavby vše opraví na svůj náklad a my dále nebudeme sankci vyžadovat? Tak to mělo dopadnout hned, a ne aby to došlo k soudu. Kolega Sentenský se zeptal, jaké je výše sankce uplatňovaná ze strany města. Dostal odpověď, že 3,5 mil Kč.  Nedovedeme si představit, že bychom jen tak zvednutím ruky prominuli sankci v této výši, obzvláště když je povinností města pohledávky vymáhat. Připustili jsme, že pokud Ostravské stavby opraví vše na svůj náklad a v tomto duchu sepsaná mediační dohoda bude součástí výroku soudního rozhodnutí, který nám mediační dohodu nařídil, tak předpokládáme, že ano. Na druhou stranu si počkáme, jak to dopadne. Nenecháme se jen tak tahat po soudech, že jsme danou částku nevymáhali do rozpočtu města. Ti, jež mají odvahu tento krok učinit, ať tak činí.

 

Kategorie: Aktuality