Srpnové zastupitelstvo očima zastupitelů Nové síly Kravař

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Setkáváme se v srpnu. Nezvyklý měsíc na zastupitelstvo, ale proběhnout musí. Zákon o obcích vyžaduje, abychom se sešli minimálně jednou za tři měsíce a poslední zastupitelstvo proběhlo v květnu. Na programu jsou hlavně záležitosti týkající se pozemků. Darování pozemku městu, majetkoprávní narovnání pozemků, žádosti o koupi městských pozemků, nebo převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města. Dále schvalujeme poskytnutí kotlíkových půjček občanům dle podaných žádostí, bereme na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska a Sdružení obcí mikroregionu Hlučínsko – západ za rok 2019. Potud žádné překvapení. Vše se schvaluje podle návrhu na usnesení.

Překvapení nastává na samotném konci zastupitelstva, v organizačních záležitostech. Hasiči žádají o koupi pozemku za účelem výstavby nové hasičské zbrojnice, neboť stará již technicky ani hygienicky nevyhovuje. Žádost hasičů ke stažení zde. Materiál, který město připravilo k tomuto bodu obsahoval znalecký posudek, který stanovil cenu na 1.363 Kč za 1 m2, žádost hasičů a zakreslení možné polohy hasičské zbrojnice. Materiál neobsahoval žádnou důvodovou zprávu, Rada města k návrhu hasičů nepřijala žádné usnesení a materiál neobsahoval ani dohodnutou cenu, za kterou by se měl pozemek koupit. Věc a její projednání nebylo vůbec městem připravené. Jelikož jsme stáli u zrodu tohoto projektu (ještě jako koaliční partner), věděli jsme, že cena požadovaná majitelem byla vyšší, než stanovená znaleckým posudkem.

Poznámka: Na vysvětlenou uvádíme, že původním našim záměrem byla výstavba malého integrovaného bezpečnostního centra, tedy hasičská zbrojnice, policejní stanice pro státní policii a prostory pro městskou policii v jednom objektu. Vytipovali jsme pozemek, nechali zpracovat znalecký posudek, a protože pozemek nepatří Městu, oslovili jsme majitele STS – služby Kravaře spol. s r. o., kterým pozemek patří. Sandra Hradilová se ještě jako místostarostka zúčastnila první schůzky s majiteli pozemku. Jejich cenová představa na začátku vyjednávacího procesu byla 2.200 Kč za 1 m2.

Návrh na usnesení zastupitelstva zněl: zastupitelstvo města bere na vědomí žádost hasičů o koupi pozemku. Usnesení nám přišlo příliš prázdné, neurčité, které celou záležitost nikam neposune, proto jsme se chystali navrhnout změnu usnesení na zastupitelstvo města schvaluje záměr města Kravaře koupit pozemek za účelem výstavby nové hasičské zbrojnice. Byl to záměr, za kterým jsme stáli. V tom však paní starostka začala s největší pravděpodobností svoji sólovou hru a navrhla změnu usnesení právě na záměr města pozemek koupit. Připadlo nám, že koaliční zastupitelé jsou z jednání starostky evidentně překvapeni a vyžádali si pauzu na poradu. Z jejich reakcí totiž bylo zjevné, že to s nimi vůbec neprobrala. Po poradě došlo k doplnění informací o současnou cenu pozemku na 1.850 Kč/1m2  a stanovení maximální kupní ceny pro jednání s prodejcem. V proběhlé diskuzi vystoupili všichni naši zastupitelé na podporu tohoto záměru a také hlasovali pro návrh. Navržené usnesení při hlasování prochází těsnou většinou 11 hlasů opozičních a některých koaličních zastupitelů. Dobrá věc se podařila.

Kategorie: Aktuality