Podpora projektu výstavby nové hasičské zbrojnice pro město Kravaře

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Město Kravaře má na úseku požární ochrany své zákonné povinnosti. Jednou z nich bylo i zřízení „Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kravaře“ (JSDH). Činnost této jednotky je financována z rozpočtu města Kravaře a krajských dotací. Její členové se rekrutují ze sborů dobrovolných hasičů a jsou schvalováni radou města. Díky tomu, že v našem městě působí 3 samostatné sbory dobrovolných hasičů (SDH) – SDH Kravaře, SDH Kouty a SDH Dvořisko, nemá město s nominací členů do JSDH žádný problém. Tyto sbory působí jako zájmové spolky, které se starají jak o výchovu hasičské mládeže, ale také o pořádání akcí, kterými obohacují kulturní, sportovní a společenský život v našem městě. Jejich činnost je financována z jejich vlastních zdrojů, ale také i za přispění městských dotací.

JSDH jako výkonná pracovní složka města Kravaře vyjíždějí z hasičské zbrojnice na Štěpánkovické ulici k cca 50 zásahům na území Města Kravaře i mimo obec na pokyn krajského operačního střediska. Současná zbrojnice však již přestala vyhovovat současným podmínkám pro výkon služby. Jedná se konkrétně o nevyhovující hygienické podmínky (kuchyň je společná se špinavou šatnou s kontaminovaným zásahovým oblečením), dále nevyhovující podmínky pro ošetřování a údržbu materiálu, technických prostředků a vozidel, které je nutno provádět dle řádu služeb. V budově je zastaralá elektroinstalace. Zásadním problémem jsou také nedostatečné garážovací prostory (technické vozidlo s přívěsy a záchrannými prostředky pro práci na vodě je provizorně umístěno v prostorách bývalé kotelny na ulici Novodvorská, vzdálené cca 2 km od hasičské zbrojnice), což značně komplikuje akceschopnost celé jednotky, navíc tyto prostory bývalé kotelny nejsou v zimním období vytápěny. Stávající hasičárnu nelze rozšířit, jelikož je součástí bytového domu spolu s šesti byty v soukromém vlastnictví. Proto bylo nutné najít vhodný pozemek pro možnost výstavby zcela nové budovy, tak abychom zajistili akceschopnost jednotky. Hlavní podmínkou pro výběr pozemku byl právě časový dojezd členů jednotky ve vazbě na jejich povinný výjezd do 5 minut od vyhlášení poplachu krajským operačním střediskem. Ve skutečnosti to znamená, že členové jednotky se do limitu 5 minut musí dostavit z místa svého bydliště či působiště na hasičskou zbrojnici, převléci se a vyjet. Umístění současné budovy je ideální vůči výjezdovým časům, a proto padla volba právě pro pozemek ve vlastnictví STS Služeb Kravaře, neboť leží hned vedle stávající hasičské zbrojnice.

JSDH Kravaře každý rok stále více vyjíždí k mimořádným událostem v našem městě i celém okolí a zároveň na žádost starostky Kravař provádí další přidělené činnosti pro naše město. Jejich úloha se tedy každý rok zvyšuje. Pokud chceme, aby dále plnili všechny své povinnosti na výbornou, musíme jim k tomu poskytnout kvalitní technické zázemí, které jim umožní jejich náročnou práci zvládnout. Výstavba nové hasičárny by se tak měla stát novou prioritou města Kravaře a v tomto ohledu mají hasiči naši plnou podporu.

Kategorie: Aktuality