Úřad práce, oddělení státní sociální podpory zůstává v Kravařích!

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Nacházíme se v nouzovém stavu a naše pozornost se upíná pouze směrem ke Koronaviru či povodním, a nejspíš právě proto, naší pozornosti unikla zpráva, že úřad práce (ÚP) – část věnující se dávkám státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné), která sídlí na ulici Petra z Kravař měla fungovat pouze do konce roku. Poté měli občané Kravař, ale také občané celého ORP Kravaře dojíždět za touto službou do Opavy nebo Hlučína. Důvod? Město Kravaře nenabídlo úřadu práce náhradní prostory za ty, ze kterých dostali výpověď kvůli rozšiřování mateřské školky. Vedení města nepovažovalo za nutné informovat zastupitele a chtělo se zřejmě celou situací promlčet až do nového roku, kdy by se s tím už nedalo nic dělat. Některým našim občanům, kterým není osud úřadu práce lhostejný, neunikla tato zpráva zveřejněna na webových stránkách města Kravaře a požádali nás o pomoc.

Věděli jsme, že pokud připustíme odchod dávkové části ÚP z Kravař, přestává naše město v této oblasti plnit funkci obce s rozšířenou působností. Co pak zabrání krajskému vedení ÚP, aby zrušili také zprostředkování zaměstnání? Můžou si říci, když si občané zvykli dojíždět za státní sociální podporou do Opavy nebo Hlučína zvyknou si dojíždět také za zprostředkováním zaměstnání. Jednou jsou Kravaře správním obvodem a mají tak zodpovědnost nejen vůči vlastním občanům ale také vůči tisícům občanům (klientům) ORP, kteří za touto službou budou muset dojíždět dál, než je potřeba. A proto jsme se na všechny zastupitele obrátili dopisem s žádostí o podporu v této věci a vyzvali jsme vedení města Kravaře, ať nabídnou úřadu práce 2 kanceláře v budově MěÚ na Tyršově ulici. Měli jsme zjištěno, že o tyto dvě kanceláře má ÚP zájem a pro jejich potřeby budou dostačující.

Velmi nás mrzí, že paní starostka nepovažovala za nutné informovat zastupitele o tom, že nedošlo k dohodě a zajištění náhradních prostor pro oddělení sociálních dávek ÚP a očekává se jeho odchod. Rovněž se domníváme, že paní starostka neinformovala nebo nedostatečně informovala starosty celého správního obvodu, neboť se do této záležitosti podle našich informací vložil kromě nás i starosta Bolatic Herbert Pavera z podnětu svých občanů. Náš návrh sice nebyl přijat, ale důležitý je závěr. Oddělení dávek státní sociální podpory zůstane i nadále v Kravařích. Podle našich informací bude jen přesunuto do budovy bývalého kina (Amfory). Je jen škoda, že o jeho zachování v Kravařích bojuje starosta sousední obce a několik zastupitelů z opozičních lavic, kdežto vedení města a starostka ORP se této pro občany velmi důležité činnosti úřadu práce klidně vzdají.

Kategorie: Aktuality