Kravaře jako město s nejvyšším rizikem korupce na Opavsku

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

V úterním vydání Regionu Opavsko (19.2.2021) jste se mohli dočíst, že nezisková organizace Hlídač státu zveřejnila výsledky srovnání měst a obcí podle míry rizika korupce, tzv. K-index. Obce byly hodnocené na škále od písmene A) jako nejlepší možný výsledek po písmeno F) jako nejhorší hodnocení. Město Kravaře obdrželo nelichotivou „známku“ E a umístilo se na 74. příčce, která znamená nejhorší hodnocení v regionu Opavsko.  A aby tento článek co nejvíce zapůsobil na naše občany, uvedla jej redakce upoutávkou na titulní stránce týdeníku: “Index korupce je největší v Kravařích“. Dle reakcí, které máme, jsou občané vytočení na maximum, neboť už z názvu lze předjímat, že v Kravařích jede korupce ve velkém. Jelikož nikdo z vedení města na článek nereaguje, tak mnozí mohou dedukovat, že je to pravda.  Neboť co je psáno, to je dáno a na každém šprochu je pravdy trochu. A co na to vedení města a městská rada? Nic. Je to více než týden a zatím žádné vyjádření, žádná reakce. Město Karviná (nejhůře hodnocené město v MS Kraji) se alespoň ozve, zpochybní metodiku hodnocení, připouští i možnost podání žaloby, ale Kravaře NIC. Taky jedna z možností. Jde vlastně o techniku: „Přejdeme vše mlčením“. Za týden se zase bude psát o něčem jiném, a lidé zapomenou.

Městu Kravaře bylo Hlídačem státu vytýkáno, že u bezmála 1/3 smluv uveřejněných v registru smluv není uveřejněna cena. Pokud se na smlouvy podíváte blíže zjistíte, že se jedná o běžné smlouvy, můžeme uvést např. smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů do muzea, o zajištění uzávěry silnice v době konání Kravařského odpustu, o dodávce posypové soli a podobně. U těchto smluv budeme těžko hledat např. obchodní tajemství, které by bylo důvodem pro anonymizaci ceny. Pro anonymizaci cen u běžných smluv zkrátka není důvod. Tak proč ceny nebyly zveřejněny? Dedukujeme, že úředníci, v jejichž kompetenci je zveřejňovat smlouvy v registru smluv buďto nevědí, které údaje ve smlouvě mají být anonymizovány, anebo to dělají záměrně špatně.

Další problém byl v pozdním zveřejňování smluv v registru smluv. Město má 30 dnů na zveřejnění smlouvy v registru smluv. Je-li smlouva zveřejněna po 30ti denní lhůtě znamená to, že smlouva nabyla účinnosti později než smluvní strany předpokládaly, a nebo nenabyla účinnosti vůbec (zveřejněním smlouvy po 3 měsících, je smlouva zatížená sankcí absolutní neplatnosti).  Bude tedy nutné, aby vedení města přijalo opatření, kterými uvedené chyby napraví. Zvláště pečlivě by se měli zaměřit na smlouvy, které byly vloženy do registru po tří měsíční lhůtě a nyní jsou tedy neplatné.

Hlídačem státu bylo také negativně hodnocena významná dominance veřejných zakázek u několika dodavatelů v šesti oborech. Jedná se například o IT oblast či stavebnictví. Problém vzniká tím, že veřejné zakázky probíhají v uzavřeném režimu a dochází opakovaně k oslovování týž firem. Veřejné zakázky malého rozsahu (kterých je většina) město nezveřejňuje na svém profilu zadavatele veřejných zakázek a firmy, které by měly zájem účastnit se veřejné soutěže tak ani neví, že nějaká je. Řešení je tady velmi jednoduché. Zveřejňovat veřejné zakázky malého rozsahu na profilu zadavatele.

Vedení města bohužel nedisponuje většími znalostmi z oblasti veřejné správy. Dle našich zkušeností, které máme a které jsme nabyli nejen za působení v Radě města můžeme říci, že Nová síla plnila roli hlídacího psa u předkládaných materiálů radě města, a to nejen z pohledu veřejných zakázek. Sledovali jsme práci úředníků a materiály připomínkovali. Jako jeden z příkladů za všechny nám známé uvádíme případ, kdy předmětem veřejné zakázky bylo zpracování projektové dokumentace pro dostavbu mateřské školy Petra z Kravař. Ze strany města nebyl součástí zadávací dokumentace návrh smlouvy. Dovedete si představit, že je Vám předložen na jednání rady města návrh smlouvy ze strany vybraného dodavatele, který diktuje, za jakých podmínek a v jim zvoleném termínu získá finanční prostředky města za svou práci? Dokonce byl návrh předložen dle starého obchodního zákoníku, který již od roku 2014 neplatí! A nebýt nás, tak to starostka klidně podepíše. Včas jsme to zastavili a z naší iniciativy byla vytvořena vzorová smlouva na zpracování projektové dokumentace.

Jsme přesvědčeni, že Městskému úřadu v Kravařích schází systém organizace práce.

Vrátíme-li se trochu do minulosti, tak nebýt naší iniciativy a tlaku, není dodnes na úřadě jmenován tajemník městského úřadu. Před jeho jmenování nebyla tato funkce ze strany starostky dva a půl roku obsazena, přitom tajemníka musíme mít ze zákona. Díky nám se zavedly na městském úřadu porady vedení. Po příchodu tajemníka jich údajně několik bylo, ale máme informace, že se nyní opět nekonají. Dovedete si představit, že úřad, naší velikosti obce s rozšířenou působností nedělá porady vedení? Takový úřad není řízen. Snad každý ví, že realizace porad (oddělení, odboru, vedení) je jedním ze základních nástrojů vedení a řízení zaměstnanců, rozdělování úkolů, přenosu informací mezi zaměstnanci. Věřte, že pokud se nedělají porady vedení, vedoucí odboru nevědí, že nějaké vedení nad sebou mají a žijí si jako v bavlnce. Lidově řečeno, je to pracovní švajneraj.  V takovém pracovním prostředí jsou chyby víc než jisté. Všechna ta neprofesionalita se musela někde projevit. Výsledkem je „Éčko“ za index korupce. Kravaře mají velké štěstí, že řadoví úředníci, kteří pracují s veřejností fungují, tedy běžný občan nemá problém vyřídit si nový občanský průkaz nebo pas, vyzvednout si pytle na odpad nebo na pokladně zaplatit složenky. Občan tak běžně nepozdná, že je něco špatně.

Chybám vytýkaným hlídačem státu by se z našeho pohledu dalo předejít správným řízením úřadu. Musí být jasně stanoveny odpovědnosti a nastaveny kontrolní mechanizmy. Vypadá to tak, jako bychom neměli organizační řád, jako by nebyly nastaveny mantinely spolupráce mezi odbory navzájem nebo mezi odbory a právníkem a pokud nastaveny jsou, tak nejsou dodržovány. Celá situace pak působní zcela neprofesionálně, vypadá to, že levá ruka neví, co dělá pravá a že úředníci, kteří se mnohdy léta znají spolu neumí spolupracovat.

V souvislosti se zveřejněným článkem je však nejhorší to, že vedení města vznesené hodnocení (obvinění) hlídače státu nevyvrací, nepodává žádné vyjádření. Dle našeho názoru má chod úřadu přímý vliv na chod samosprávy a výkonu státní správy, a současné vedení problémy MěÚ prostě neřeší a nechce řešit. 

Jeví se nám to tak, že se chtějí promlčet a úředně prosedět až do dalších voleb. ?

 

 

 

Kategorie: Aktuality