Zastupitelé napsali definitivní tečku za Aquaparkem

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Zastupitelstvo ve středu 24.2. bylo ve znamení Aquaparku. Většina zastupitelů schválila koupi spoluvlastnického podílu na budově a pozemcích Aquaparku. Jediným majitelem se stalo město Kravaře. Došlo tak k vypořádání spoluvlastnických podílů s Buly Arénou – zájmovým sdružení (dále jen BA). Napříště již bude město samo rozhodovat o svém majetku a o jeho provozu. Vedení města nebude pod tlakem obchodního partnera vyhrožujícího, že provoz zavře, protože má ve spoluvlastnictví majoritní podíl. Návštěvníci se opět budou moci spolehnout na otevírací dobu Aquaparku. A cena tohoto obchodu? 30 mil. Kč + 6 mil. Kč v dotacích.

Ptáte se proč právě 36 mil. Kč?

Dle vedení města kompromis, kdy BA chtěla nejprve 70, poté 50 mil. Kč, nakonec se spokojila se 30 mil. Kč a dotacemi.

Ačkoliv jsme byli odpočátku pro vypořádání majetku, dle našeho názoru se  jedná o příliš drahý obchod, který nebyl z naší strany podpořen. Jsme přesvědčeni, že šlo dosáhnout lepšího výsledku. Město si nechalo zpracovat znalecký posudek, který vypočetl cenu spoluvlastnického podílu BA na 16,695 mil. Kč. Na různých zastupitelstvech již bylo řečeno, že Aquaparky se běžně nekupují/neprodávají, nelze proto stanovit tržní cenu za Aquapark. Souhlasíme. A jistě by s námi souhlasila i znalecká kancelář, která posudek vypracovala, neboť v posudku sami uvádějí, že nelze stanovit tržní cenu a proto je posudek zpracován na tzv. férovou cenu/hodnotu. Tato hodnota odráží například to, že provoz Aquaparku je ztrátový, je ho nutné dotovat, nebo také to, že by se pravděpodobně nenašel soukromý investor, který by ho koupil. V potaz byl brán také vliv Aquaparku na cenu nemovitostí v Kravařích, porovnávaly se ceny nemovitostí v Kravařích, tedy záběr posudku byl opravdu široký a bere v potaz mnoho okolností. Proto je pro nás více než dvojnásobná cena za koupi spoluvlastnického podílu BA na Aquaparku nepochopitelná. Důvodová zpráva k tomuto bodu uvádí, že cena je ovlivněná „společenskou významností objektu Aquaparku a okolnostmi celé situace.“ Dále pak „povahou a značným přínosem kontinuity Aquaparku pro město a občany.“ Ale jak přišlo vedení města k tomu, že tyto další okolnosti navýší cenu Aquaparku o 13,305 mil. Kč? Zastupitelé nedostali jediný podklad (např. znalecký posudek), který by tyto okolnosti ohodnotil.  Z nových poznatků zde nebyl vůbec zohledněn např. ten, že město Opava rozhodlo o stavbě vlastního aquaparku. A věřte, že i toto rozhodnutí má zásadní vliv na cenu naší nemovitosti směrem dolů, bude mít zásadní vliv i na provoz našeho zařízení a jeho návštěvnost, až bude opavský aquapark otevřen.

K částce 30 mil. Kč musíte ještě připočíst 6 mil. Kč v dotacích. Vedení města spolu s právním zástupci se sice ve středu tvářili, že dotace a dohoda o vypořádání spoluvlastnictví spolu vůbec nesouvisí, ale opak je pravdou. V důvodové zprávě o tom nebyla ani zmínka. Když byli vyzváni z naší strany, aby potvrdili tuto skutečnost, nedostalo se nám odpovědi. Ještě v prosinci loňského roku nám místostarosta Schwarz poslal všechny dokumenty nezbytné k posouzení vypořádání podílu na Aquaparku a mezi nimi byla samozřejmě i veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace BA na léta 2021 a 2022 v celkové výši 6 mil. Kč. Důkazů se dá najít hodně. Každá nabídka ze strany BA obsahovala konkrétní cenu a současně závazek města poskytnout BA dotace. Původně to mělo být 3x 2 mil. Kč, tedy dotace na roky 2020, 2021 a 2022, nakonec celková částka zůstala stejná,jen je rozložena do dvou let, tedy 2x 3 mil. Kč. Tuto skutečnost dokládá také to, že právní zástupci obou stran se ze sálu zvedli chvíli poté, co byla odhlasována dotace pro BA. Vedení města nenašlo dostatek odvahy k tomu, aby přiznalo veřejně celou dohodu. Vždyť od počátku jsme o tom informovali sami v našich článcích, své informace podával i týdeník Region Opavsko. Možná jsou to obavy z případného podání trestního oznámení (prý je zastupitelům vyhrožováno), možná se sami stydí za to, jakou dohodu to vlastně uzavřeli. V každém případě je to pokrytecké. V průběhu vyjednávání bylo vedení města BA tlačeno do kouta např. tím, že dojde k odpojení Aquaparku od elektrické energie, poté nebo tím, že dojde k násilnému převzetí Aquaparku a dojde k provozování tzv. střídavé péče.  Vedení města podlehlo tomuto tlaku a sami nedokázali vyvinout dostatečný nátlak na protistranu, který by vedl k uzavření lepší dohody. BA nikdy nehrála v rukavičkách a pan Hadamczik neměl v našem týmu zdatného soupeře. BA získala za svůj podíl na Aquaparku, jež byl při výstavbě Aquaparku tvořen státní dotací, více než dvojnásobnou cenu oproti našemu posudku a s tím nemůžeme být jako zastupitelé spokojeni.

Závěrem je třeba říct, že tímto rozhodnutím zastupitelstva města, bude provoz Aquaparku bez problémů zajištěn. Vítězem v tomto dlouhém sporu se stali především návštěvníci tohoto zařízení, kterým v jeho využití už nic nebude bránit. Nyní musíme jen vyčkat lepší epidemiologické situace.

Uzavřením dohody o vypořádání spoluvlastnictví se tak toto velké téma vyčerpalo a napsalo svoji definitivní tečku. Vstupem do komunální politiky v roce 2010 začal náš boj o zrušení dlouhodobých dotačních smluv s BA a o vypořádání podílového spoluvlastnictví na Aquaparku. Ačkoliv v životě města uplynulý čas neznamená mnoho, pro nás to bylo dlouhých deset let.

Za Novou sílu Kravař:
Sandra Hradilová
Lukáš Glabasnia
Milan Rostek

Kategorie: Aktuality