Odpust, rozšiření mateřské školky nebo sociálně terapeutické dílny. Taková byla témata dubnového zastupitelstva.

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Ve středu 28.4. proběhlo 17. zasedání zastupitelstva města Kravaře. Scházíme se v počtu 15ti členů, za Novou sílu jsou přítomni Lukáš Glabasnia a Sandra Hradilová. Milan Rostek je z pracovních důvodů omluven.

Schválili jsme přijetí dotace ve výši 50.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou k zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kravaře. Dále jsme vzali na vědomí inventarizační zprávu majetku, aktiv a pasiv města. Schválili jsme dva záměry prodat části pozemků. Rovněž jsme schválili obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. Jedná se o aktualizaci vyhlášky z roku 2017. Došlo k doplnění seznamu kulturních akcí, kvůli kterým je možné zkrátit dobu nočního klidu. 

Organizační záležitosti patřily dotacím. Díky zájmu občanů o projekt kotlíkových půjček, které již byly a dále ještě budou poskytovány až do výše 24 mil. Kč, kdy si město může dovolit ze splacených půjček realizovat tzv. „zelené projekty“. Jedná se například o již realizovanou revitalizaci zámeckého parku, nebo výměna kotlů v základní škole v Kravařích. Do budoucna bude například realizována výsadba klidové zóny u hřbitova v Koutech. Jsme velmi rádi, že zájem občanů o kotlíkové půjčky je tak velký. Nová síla stála u zrodu tohoto projektu. Tento projekt jsme v rámci koalice prosazovali a aktivně se účastnili na jeho realizaci.

Ptali jsme se, z jakého důvodu doposud nebyla vyhlášená veřejná soutěž na zhotovitele mateřské školy v Kravařích, neboť projektová dokumentace byla zpracována již na podzim loňského roku. Všichni víme, že kapacita školky je nedostačující, jedná se tedy o investici, která nesnese odkladu. Odpovědí nám bylo, že došlo k rozdělení rozpočtu na několik částí kvůli jednotlivým dotacím, o které se bude žádat. Chceme věřit, že nyní už je vše připraveno, tak snad se vyhlášení výběrového řízení již brzy dočkáme. Jelikož jde o jednu z našich priorit, budeme se k tomuto tématu vracet.

Dále nás tajemník seznámil s problémem sociálně terapeutické dílny. Již sedm let se hovoří o tom, že v Kravařích vznikne malá sociálně terapeutická dílna, s maximální kapacitou 12 klientů a 4 zaměstnanců. Dotace je již léta přidělená, ale problém je, že se městu nedaří získat pravomocné stavební povolení, které by umožnilo realizaci. V současné době má město opětovně nepravomocné stavební povolení, ale lhůta pro podání odvolání doposud neuplynula. Musíme proto počkat, zda se účastníci stavebního řízení odvolají.

Ze strany občanů byl vznesen dotaz, z jakého důvodu město neodkoupilo odstavnou plochu pro parkování vozidel na Náměstí. Pozemek, na kterém se odstavná plocha nachází, totiž změnil majitele, a to již v době, kdy ho město mělo v nájmu. Místostarosta sdělil, že majitel městu nenabídl pozemek k odkupu. Je velká škoda, že vedení města samo neprojevilo zájem daný pozemek koupit. Nemuseli jsme tehdy uzavírat nájemní smlouvu ale zrovna smlouvu kupní a dnes bychom mohli být na svém. Současná nájemní smlouva vyprší cca za 4 roky.

Realizovat či nerealizovat odpust? Případně jak realizovat? Tyto otázky položila starostka města zastupitelům. Svůj otevřený postoj vyjádřila Ing. Nedělová, která sdělila, že by odpust letos nerealizovala. Konečný závěr přijat doposud nebyl, oddělení kultury zvažuje několik oddělených lokalit, kde bude probíhat program. Vzhledem k tomu, že počet osob v jednotlivých lokalitách bude nejspíš omezen, případný program by byl na vstupenky. Přikláníme se k variantě odpust realizovat, byť v omezené podobě. Věříme, že epidemická situace se bude nadále zlepšovat a pořádání kulturních akcí bude dle rozsahu postupně povolováno. V minulých letech se pronajímaly jednotlivé plochy v areálu Mezivodek, které byly dále dávány do podnájmu jednotlivým kolotočářům či stánkařům. Tato varianta podle nás ještě nebude letos možná, neboť město by ztratilo kontrolu nad dodržováním případných hygienických opatření. Ale vidíme tady poměrně široký prostor pro oddělení kultury zrealizovat podstatně menší odpust, ale celý vlastními silami.

Kategorie: Aktuality