Rozšíření školky se děti ani rodiče letos nedočkají

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Kravařemi se nese nová vlna emocí způsobená tím, že obě školky letos do předškolního vzdělávání přijaly méně žáků, než je obvyklé. V letošním roce Mateřská škola Petra z Kravař obdržela 71 žádostí o přijetí do školky a vyhověla 41 z nich. Mateřská škola Kravaře – Kouty v letošním roce obdržela 44 žádostí a pro následující školní rok přijala 18 dětí.

Výsledek zveřejněného zápisu do školek tak dokládá, že vedení města nedělá dost pro to, aby dostavbu školky v co nejbližším možném termínu započalo a zdárně dokončilo. Vždyť je jim známo, že kapacita školek ve městě je za běžných okolností dlouhodobě nedostačující. Matrika MěÚ Kravaře každoročně vedení města předkládá, kolik dětí každý rok může mít potenciální zájem o nástup do školky. A už roky vedení města ví, že minimálně 1 třída pro nově příchozí děti v Kravařích schází.

Navíc léta 2020 a 2021 jsou odlišné od ostatních let tím, že žáci byli z důvodu epidemie Covid 19 z velké části doma a nemohli se tak připravovat pod dohledem pedagogů na zápis do školy. Více dětí dostalo tzv. odklad, zůstanou o rok déle ve školce, a proto zbylo méně místa pro nově příchozí děti.

Vše již vypadalo nadějně. Z důvodu nedostatku kapacity školek jsme v roce 2019 ještě coby koaliční partneři podpořili vyhlášení výběrového řízení na projektovou dokumentaci. Architektonická firma (WMA architects), jež vyhrála výběrové řízení, odevzdala městu kompletní projektovou dokumentaci ve stupni realizačním v červnu roku 2020. Stavební povolení bylo vydáno dne 4.2.2020 na základě dokumentace pro stavební povolení a nabylo právní moci 3.3.2020. Doposud jsme se domnívali, že projektová dokumentace byla hotová až na podzim roku 2020. Nyní máme k dispozici ověřená data, ze kterých vyplývá, že město mělo k dispozici kompletní dokumentaci i stavební povolení již mnohem dříve.

Od června 2020 mohlo město již mnohokrát vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby a letos v září mohly děti nastupovat do školky. Z našeho pohledu nedává žádný smysl to, jak vedení města otálí s realizací projektu. Vždyť záměr byl jasný, letos rekonstrukci ukončit. Pro úplnost uvádíme, že v rámci dostavby školky mají vzniknout dvě nová oddělení, každé pro 24 dětí. Na náš dotaz na jednání zastupitelstva z jakého důvodu doposud nebylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele školky nám více než samotné vedení města překvapivě odpověděla Ing. Nedělová, z našich opozičních řad, že došlo k rozdělení rozpočtu na několik částí kvůli jednotlivým dotacím, o které bude město žádat. Tohle ale není dostatečná odpověď na naši otázku, a už vůbec ne obhajitelná, protože položkový rozpočet stavby jako takový je pouze jeden a je jedno na kolik částí je potřeba ho rozdělit. Objemově se bude soutěžit stále stejný rozpočet. Navíc od června 2020 mělo vedení města dostatek času na provedení úprav rozpočtu. Pokud by se soutěžilo na podzim 2020, mohli bychom na podzim letošního roku zpřístupnit školku dětem a rodiče nestavět do těžce řešitelné situace.

Postup vedení města je zde nepochopitelný, obzvlášť když věděli, že stav kapacity školek v Kravařích je nedostatečný. Vždyť proto je projekt rozšíření školky na ulici Petra z Kravař realizován. Cíl byl jasný, rozšířenou školku otevřít v tomto roce. Jde o zcela jasnou činnost samosprávy, kterou v tomto bodě vedení města nesplnilo. Svou nerozhodností a leností přivedlo rodiče dětí do těžce řešitelné situace. Dnes můžeme s určitostí říci, že stavba rozšíření školky letos jistě nebude dokončena. Jakou odpověď dá nyní vedení města rodičům? Před branami školek zůstalo několik desítek dětí.

Kategorie: Aktuality