Kontrolní výbor má nové vedení. Odpust bude. Zase ta školka… a další témata z červnového zastupitelstva

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

V pořadí již 18. zastupitelstvo města Kravaře proběhlo ve farním areálu dne 23.6.2021. Zastupitelé nejdříve přijali a ocenili dárce krve. Někteří rekordmani dovršili až 120 bezpříspěvkových odběrů. Za jejich ochotu nezištně pomáhat společnosti jim patří velké poděkování.

Zastupitelé dále

  • vzali na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska a Sdružení obcí Hlučínsko – západ, jimiž je naše město členem.
  • schválili pravidla pro poskytování dotací (odkaz ke stažení). Ačkoliv pravidla jsou již platná a účinná, fakticky se použijí až příští rok, neboť dotace pro letošní rok již byly rozdány. Každý žadatel bude vědět, která kritéria samospráva posuzuje a na základě čeho rozhoduje o přidělení dotace. Na jednu stranu jsme rádi, že jsou konečně nějaká pravidla pro poskytování dotací na světě, na druhou stranu je třeba říct, že mají téměř tři roky zpoždění :-).
  • schválili závěrečný účet města a účetní závěrku za rok 2020.
  • schválili návratnou finanční výpomoc základním školám k vybudování novým odborným učebnám informatiky.

Kontrolní výbor

Zastupitelé vzali na vědomí rezignaci Bc. Ireny Sentenské na funkci předsedkyně kontrolního výboru (dále jen KV) a rovněž také na její členství v tomto výboru. Novým členem byl zvolen Petr Vilč (JISTOTA) a předsedkyní KV byla zvolena Petra Guldová. U volby předsedkyně KV se nová síla zdržela hlasování, neboť nemůžeme souhlasit s tím, že členka koaliční KDU-ČSL povede kontrolní výbor. Podpořili bychom kteréhokoliv opozičního zastupitele, neboť z logiky věci je nesmyslné, aby koalice kontrolovala sama sebe. Vyjádření starostky v tom smyslu, že jedině Petra Guldová vyhovuje požadavkům zákona, neboť předseda KV musí být člen zastupitelstva opravdu neobstojí. Řešení se najde vždy, jen je třeba ho hledat. Vždyť kontrolní funkce patří opozici a není nám známo, že by některé opoziční straně nabídli post předsedy kontrolního výboru. Koalice měla možnost např. navýšit počet členů  KV o 2 členy z řad zastupitelů, ale neučinila tak. Že by vedení města mělo co skrývat?

Majetkové vypořádání s občany

  • Zastupitelé schválili smlouvy, kterým dojde k majetkoprávnímu vypořádání na ulici Kašpara Peterka v Koutech.
  • Zastupitelé neschválili žádosti občanů o odprodej městských pozemků, neboť s nimi město má svůj vlastní záměr.
  • Schválili jsme záměr města majetkově vypořádat pozemky na ul. Mlýnské.
  • Schválili jsme prodej městského pozemku společnosti SILGOR a.s.(golf). Prodej tohoto pozemku byl již několikrát řešen, ale ze strany společnosti SILGOR, a.s. nikdy nedošlo k podpisu kupní smlouvy. Doufáme, že tentokrát jsme tuto situaci řešili naposledy. Další vstřícné jednání již není na místě.

Problém nastal u schválení smlouvy o narovnání mezi městem Kravaře a manžely, kteří tvrdí, že vlastnické právo k městskému pozemku vydrželi. Dokonce na město podali žalobu. Soud nařídil mediaci a výsledkem mediace je smlouva o narovnání z které vyplývá, že město uznává vlastnické právo manželů k pozemku. Je to absolutní ústup manželům a zcela bezprecedentní chování vedení města, které tímto dává jasně najevo všem občanům, že cesta jak bezplatně přijít k městskému pozemku je volná. Materiál k tomuto bodu nebyl dobře připraven. Není z něj vůbec patrné z čeho manželé dovozují vlastnické právo k pozemku, zda splňují kritéria stanovená občanským zákoníkem pro vydržení. Městský právník se nás snažil přesvědčit o tom, že pokud 10 let užíváte pozemek, tak jej vydržíte do svého vlastnictví. Opravdu to není tak jednoduché. Každé zastupitelstvo řešíme majetkové vypořádání s občany. Nejvíce se řeší chodníky, neboť se běžně stává, že část chodníku je na občanově pozemku, nebo část občanova plotu je na městském pozemku. A město občanovi neříká, ta část pozemku je naše, tu jsme užíváním vydrželi, stejně jako to neříká občan městu. Celý postoj vedení města nám přijde absurdní. Místo aby městský majetek bránili tak ho bez přemýšlení předají občanovi. Pro nedostatek informací jsme podali protinávrh, že návrh dohody o narovnání bereme na vědomí. Náš protinávrh prošel těsnou většinou 11ti hlasů. Vedení města tak dostalo ještě šanci doložit nám další podklady do příštího jednání ZM, které bude v září.

Školka

V diskuzi se otevřelo téma školky. Vedení města jsme vytkli, že roční zpoždění na tomto projektu je neomluvitelné. Vedení města si to nemyslí. Starostka vykládala, jak tomu projektu prospělo několikaměsíční zpoždění a jak se za tu dobu stihlo vše vyladit. Místostarosta zase tvrdil, jak žádné dotace v roce 2020 nebyly.  Tak abychom to upřesnili. To zpoždění trvá celý rok. 12 měsíců trvalo Radě než vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele. A tvrzení místostarosty o tom, že žádné dotace vyhlášeny nebyly se nezakládá na pravdě. Výzva, do které město podalo žádost o dotace  byla spuštěna již v březnu roku 2020. Celá přístavba školky tak již mohla finišovat a v září mohli děti do školky. Ředitelky našich mateřských škol na jednání ZM potvrdili, že přijato nebylo cca 40-50 dětí. Vlivem odvolacího řízení a také tím, že některé rodiny se do konce prázdnin odstěhují dojde alespoň k tomu, že budou přijaty děti, které do 31.8. dovrší tří let věku (povinně ze zákona). Vypadalo to, že jsou jak vedení města, tak ředitelky spokojeny s tím, že byli přijaty všechny děti ze zákona. A co ty ostatní děti, ty nejsou naše? Nyní jejich rodiče musí obíhat sousední obce a zjišťovat, kde mají volno, a zda jejich děti přijmou. U nás se dalo vše stihnout a navýšit školku o dvě třídy (2 x 24 dětí).

Odpust

Dále jsme se věnovali odpustu. Odpust bude. Dobrá zpráva na závěr. Dle vedoucí oddělení kultury bude program rozložen do tří dnů (pá, so, ne). Pondělní program včetně ohňostroje odpadá. V omezeném množství budou v areálu Mezivodek kolotoče i stánkový prodej. V sobotu bude v zámku a zámeckém parku tzv. swingový piknik. Neděle bude na zámku zaměřena svým programem pro seniory. Rovněž bude program ve Farním areálu. Dojde tak k rozprostření Odpustu na vícero míst, aby se zabránilo přílišné kumulaci občanů na jednom místě. Držme si palce, aby vydržela dobrá epidemická situace a Odpust mohl proběhnout.

Kategorie: Aktuality