Zhodnocení činnosti Komise prevence kriminality a bezpečnostně dopravní

Publikoval(a) Lukáš Glabasnia dne

Komise zasedá pravidelně, 4x ročně a je sedmičlenná. Tvoří ji zástupci z řad Policie ČR, hasičů, městské policie, odboru dopravy a odboru sociálních věcí městského úřadu.  Jednání se také účastní místostarosta a vedoucí odboru místního hospodářství městského úřadu. Naše sdružení Nová síla Kravař má v této komisi dvojčlenné zastoupení, a to předseda Lukáš Glabasnia a člen David Večerek. Program je tvořen z podnětů vedení města, občanů, ale také z řad jednotlivých členů, kteří do dané problematiky vidí nejvíce.

Tato komise je poradním orgánem rady města Kravaře, která zvolí, zda se návrhy komise bude řídit či nikoliv. Stěžejními body k řešení je doprava a parkování ve městě.  Komise je rovněž seznamová se sociální a bezpečnostní situací ve městě. Projednává se bezpečnost na větších kulturních akcích v Kravařích jako je například Kravařský odpust.

Ne všechny změny v rámci bezpečnosti v dopravě se na komisi řeší před tím, než se zrealizují. Občas Rada sama nejdříve schválí zavedení dopravního opatření a až následně je komise informována. Ne vždy s těmito opatřeními komise souhlasí.

V končícím volebním období se nám podařilo zřídit zákaz zastavení a odstavnou plochu na Náměstí. Doplňují se chybějící dopravní značky, rozšířil se chodník na ulici Opavské. Vznikl přechod pro chodce na ulici Kostelní u ZŠ v Koutech a realizoval se tlačítkový semafor u přechodu na Bolatické ulici (rovněž ZŠ Kouty).

Na druhou stranu se na naše doporučení nepodařilo vedení města zrealizovat několik návrhů k zajištění větší bezpečnosti občanů v rámci dopravy, jako například přechody pro chodce na ulici Tyršova, Ludmily Hořké či Hlučínské nebo semafor u školky v Koutech, přestože komise tyto dopravní opatření iniciovala, Radě města doporučila a Rada města je schválila již v roce 2019.

Závěrem bych rád poděkoval všem členům komise za vstřícný přístup a kvalitní práci, kterou po celé volební období odváděli. Věřím, že činnost komise byla užitečná, a že jsme svou činností přispěli ke zlepšení bezpečnosti dopravy v našem městě.

Kategorie: Aktuality