Kravařská bramboračka

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

Našim úkolem ve volbách bylo obhájit tři volební mandáty z roku 2018 a získat alespoň jeden navíc. Obhajoba se povedla, získat mandát navíc však nikoliv. Děkujeme těm voličům, kteří nám dali svou důvěru. Z osmi politických subjektů, kteří kandidovali ve volbách jich uspělo šest, které se dostaly do zastupitelstva města. Silnou skupinou se stala KDU-ČSL, která získala 5 mandátů, kterou následují se 4 mandáty Za Kravaře prosperující a Pro Kravaře. Tři mandáty pak získalo hnutí ANO a naše uskupení. Poslední z šestice SPD získalo mandáty dva.

Náš volební výsledek nebyl veliký a věděli jsme, že nás vítěz voleb KDU-ČSL neosloví. První náš povolební kontakt byl s hnutím ANO. Byli jsme mile překvapeni, neboť jsme předpokládali, že platforma KDU, Pro Kravaře a Ano je jasnou volbou. Rovněž reakce ze strany SPD byla vstřícná. Oslovili jsme také hnutí Pro Kravaře a nabídli připravenost k jednání, ale ze strany Martina Schwarze nedošlo k žádné reakci. Věděli jsme, že KDU a Pro Kravaře budou chtít pokračovat.

Nejprve došlo ke schůzce Nové síly, ANO a SPD. Ukázalo se že, spolupráce bude možná. Věděli jsme, že na jedné straně v tuto chvíli stojí tato čerstvě vytvořená skupina a na straně druhé KDU a Pro Kravaře. Z našeho pohledu zatím zůstávaly mimo SNK Za Kravaře prosperující. Čekalo nás zásadní rozhodnutí.

Pozn.: Zde bychom se měli na chvíli vrátit do minulého volebního období. Vždy jsme bojovali proti dlouhodobým smlouvám (na 10 let), které měla Buly aréna uzavřené s městem Kravaře, ať byla kondice rozpočtu města jakákoliv, město muselo plnit (Jedna smlouva byla dotační ve výši 2,4 mil Kč ročně navýšená vždy o inflaci a pak smlouva, která říkala, že daně OSVČ nad 2,5 mil Kč, které město obdrží půjdou na Buly) a vždy jsme bojovali o to, aby aquapark patřil jen městu, ať nezhodnocujeme cizí majetek.  Je třeba říct, že všechny dlouhodobé smlouvy s Buly  skončily a aquapark skončil v rukou města a tedy, zásadní důvody, proč bychom nemohli spolupracovat se Za Kravaře prosperující padly. Navíc práce v opozici nás sblížila. Oslovili jsme Za Kravaře prosperující ještě v minulém volebním období s dotazem, zde jsou mezi námi nějaké překážky, které by naší spolupráci bránily a jediným sporným místem byla výše podpory Buly arény. Po těch letech jsme si nepadli do náručí, ale jinak se ukázalo, že spolupráce je možná.

Jelikož jsme se chtěli podílet na rozvoji města a věděli jsme, že u KDU a Pro Kravaře nemáme šanci, nezbývalo nám než oslovit Za Kravaře prosperující. Schůzka všech čtyř subjektů proběhla  koncem září v Buly aréně. Jednání nebylo jednoduché, dost věcí jsme si museli vzájemně vyříkat a nebyla tady jednoznačná podpora Za Kravaře prosperující straně SPD. Situace byla až vyhrocená, ale výsledkem jednání bylo, že se sejdeme na dalším jednání a že už s nikým dalším nebudeme jednat (navrhl to sám pan Hadamczik a jak víme později byl to právě on, kdo to nedodržel). Pro nás to bylo zcela zásadní. Další jednání rovněž neprobíhalo klidně,  za Kravaře prosperující těžce vydýchávali SPD, ale zdárně vše dospělo k podpisu koaliční dohody, kdy sám Hadamczik vykládal něco ve smyslu, že teď jsme si vyškrábali žaludky a teď už jsme jeden tým, který nyní drží pohromadě a kope za Kravaře. Dokonce došlo k  pokřiku jak někde na hokeji :). Bylo vidět, že to je hokejista a pojal to tak nějak sportovní rétorikou. Výsledkem dohody bylo, že Nové síle Kravař připadne pozice starosty(ky) města a jednoho radního, Ano post místostarosty(ky) a jednoho radního, Za Kravaře prosperujícím připadnou pozice dvou radních a SPD pozice jednoho radního. Poznámka: O post starostky jsme se neucházeli, protože jsme nebyli nejsilnější politickou stranou v tvořící se koalici, ale jednu uvolněnou funkci jsme požadovali a rovněž jednu pozici radního. Za Kravaře prosperující, ale o pozici starosty(ky) neměli zájem a navrhli na pozici místostarostky Evu Watzlawikovou s tím, že pozice starostky připadne Sandře Hradilové. Eva Watzlawiková se však chtěla věnovat škole, v konečném důsledku položila mandát, jako před 4 lety a pustila na svou pozici 1. náhradníka. Rovněž ANO zpočátku nenavrhovalo na uvolněné funkce své kandidáty. Připadlo nám to zvláštní. Dva silní hráči a nemají lidi připravené na uvolněné funkce. Teprve až následně byl po bok Sandry Hradilové ze strany Ano doplněn Tomáš Hahn jako místostarosta. Podepsaná koalice byla zveřejněná  na facebooku. Tím, že to podepsali všichni lídři stran včetně pana Hadamczika, nebylo pochyb, že dohoda platí. Vytvořená koalice byla koalicí změny ve vedení města. Reakce veřejnosti na vytvořenou koalici byly z naprosté většiny kladné. Dokonce jsme zaznamenali i reakce typu nevolili jsme Vás, ale jsme rádi, že dojde ke změně na radnici.

Následně se probudilo KDU a Pro. KDU začalo jednat a Hadamczik evidentně hozenou rukavici zvedl. Ponížené škemrání Moniky Brzeskové u Aloise Hadamczika mělo za následek, že se celé KDU-ČSL muselo podřídit diktátu Aloise Hadamczika. Stejnou taktiku zvolil také Martin Schwarz.

My jsme připravovali program jednání ustavující schůze, komunikovali s úřadem a připravovali podklady pro ustavující schůzi. Byli jsme přesvědčeni, že vše platí. 18.10. jsme měli naplánovanou schůzku koalice, kde jsme si měli ujasnit poslední detaily ustavující schůze zastupitelstva města, která měla proběhnout 20.10.2022. Sešli jsme se v Buly aréně za účastní všech stran podepsané koaliční dohody, ale bez účasti pana Hadamczika. Po tichém a nervózním začátku nám bylo z pověření Aloise Hadamczika ústy MUDr. Náhlíkové sděleno, že pan Hadamczik podepsanou dohodu nepodpoří, protože měl údajně negativní reakce od známých, že se spojil s námi, tedy s těmi, kteří byly proti Buly aréně a že podporu dotace na Buly vyměnil za starostovský post pro Novou sílu Kravař. Bylo to pro nás překvapením a asi nejen pro nás. Nejčastěji byl problém na straně SPD a teď toto. Ještě jsme argumentovali, ale bylo to marné. Nějaké indicie jsme měli již v neděli večer, ale řekli jsme si, že Hadamczik dohodu podepsal, tak proč pochybovat. Dnes už víme, že slovo a podpis Aloise Hadamczika nemá žádnou váhu.

Ve středu večer došlo k dojednání povolební spolupráce mezi KDU-ČSL, Pro Kravaře, Za Kravaře prosperující a Ano. Výsledek jsme viděli na ustavujícím zastupitelstvu ve čtvrtek 20.10. KDU a paní Brzesková dosáhli svého, zůstanou v sedle s Martinem Schwarzem na toto volební období. Přetáhli Za Kravaře prosperující na svou stranu ale s nimi přešlo také Ano. Samotné jednání zastupitelstva probíhalo v pohřební náladě. Monice Brzeskové se viditelně ulevilo, že jako zázrakem obhájila post starostky. Opravdu uvolněný a usmívající se byl jen Alois Hadamczik, který tuto velkou koalici zinscenoval a nejspíš na ní dost vydělá. Má zpět lidovce, kteří od něj před čtyřmi roky odešli a jako bonus navíc získal i Pro Kravaře a Ano. Zároveň vyslovil starostce i místostarostovi jasnou nedůvěru, když zbytek radních obsadili Za Kravaře prosperující a Ano. Pro KDU a Pro to na velké vítězství nevypadá, vždyť v sedmičlenné radě města má KDU jen jedno křeslo a stejně tak Pro Kravaře. Uvědomíte-li si, že KDU a PRO má dohromady v zastupitelstvu 9 mandátů, tak jak je možné, že v radě mají jen dva členy? Za Kravaře prosperující s ANO mají celkem v zastupitelstvu 7 mandátů, ale v radě města májí 5 křesel (3 Za Kravaře prosperující a 2 ANO).

Pro nás je však výsledek těchto povolebních vyjednáváních, který byl stvrzen na ustavující schůzi zastupitelstva města, politické Waterloo. Na práci v opozici jsme zvyklí a děláme ji hodně dobře, ale tentokrát jsme chtěli patřit mezi vítěze voleb. Hadamczik nás zradil, ale nikdo snad nemůže věřit důvodům vypovězení uzavřené koaliční dohody, jež nám byly sděleny. Hodnotu zrady poznáme brzy, snad už při schvalování rozpočtu na příští rok a bude vyčíslena v korunách. Uvidíme, kolik mu KDU a PRO museli slíbit v podpoře Buly arény.

Vždy jsme byli aktivními členy zastupitelstva města a v tomto volebním období tomu nebude jinak. Čeká nás práce ve výborech a komisích města. Budeme samozřejmě kontrolovat práci koalice, ale také přinášet naše vlastní návrhy a nápady. Občané se na nás dál mohou spolehnout, že je budeme informovat o všem důležitém co se ve městě děje prostřednictvím našeho facebooku a webu www.novasila.cz.

Kategorie: Aktuality