Strategický plán rozvoje města, státní policie jednou nohou v Bolaticích a další témata březnového zastupitelstva

Publikoval(a) Nová Síla Kravař dne

V pořadí již třetí jednání Zastupitelstva města Kravaře se konalo 8.3.2023 v 16 hod. v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva na MěÚ.

Vzali jsme na vědomí:

 • Zprávu o plnění úkolů městské policie. Zajímá-li Vás činnost městské policie, zprávu nabízíme k přečtení zde.
 • Usnesení a zápis z 1. zasedání kontrolního výboru a plán kontrolní činnosti pro rok 2023.
 • Zápis z 2. zasedání finančního výboru.
 • Průběžnou zprávu o sociální službě terénní programy – službě drogové prevence – terénní práce s uživateli drog, s lidmi ohroženými závislostí nebo závislostním chováním za období od 1. 1. 2022 do 31. 12 2022 vyhotovenou společností OPEN HOUSE o.p.s..

Schválili jsme:

 • Strategický plán rozvoje města 2023 – 2030. Zjednodušeně se dá hovořit o seznamu projektů, které by se měly realizovat na území našeho města v následujících sedmi letech. Naplánovaných je 36 projektů za 287 mil. Kč. Záměrně píšeme naplánovaných, neboť naše zkušenost se současným vedením a realizací investic už je horší. V rozpočtu si je vždy krásně naplánují, ale některé se pak přesouvají nebo protahují do dalších let. Jsme přesvědčeni, že řadě investic nevěnují takovou pozornost jako by měli. Z plánu rozvoje města je zřejmé, že nejvíce občany trápí doprava, parkování a bydlení. Dle našeho názoru dojde k úpravě parkování u ZŠ Kravaře, kde je situace neúnosná a vedení města zde zaspalo a tento problém již nejde dále odkládat. Řešení náměstí je stále v nedohlednu. Nenechte se zmást líbivě namalovanou studií o rekonstrukci ulic Petra z Kravař, Náměstí a Novodvorská. Na ulici Petra z Kravař bude po rekonstrukci stejný počet parkovacích míst jako máme teď. Dojde k zpřehlednění dopravní situace, čemuž dáváme malé plus, ale opravdu má být cílem kompletní rekonstrukce jedné ulice za 20 mil. Kč jen to, že to bude hezčí a o trochu přehlednější, než je to teď? Nad kompletní realizací tohoto projektu by se vedení města mělo ještě zamyslet. Vidíme význam ve vytvoření náměstíčka a obratiště vzadu u školky, ale rozkopávat celou cestu kvůli stejnému počtu parkovacích míst? Obdobná situace je u ulice Novodvorská. Na místě dřevěného sousoší má být vytvořeno parkoviště, ale zároveň má dojít k zrušení šikmého parkovacího státní, které je tam nyní. Parkoviště až ve své rozšířené variantě zvýší počet parkovacích míst o pouhé jednotky. Rekonstrukce celé ulice je odhadována na 15 mil. Kč. Nebylo by lepší realizovat pouze parkoviště a zbytek volných finančních prostředků využít na realizaci jiných investic? Z pohledu parkování a zlepšení dopravní situace ve městě má význam realizovat v plném rozsahu pouze ulici Náměstí. Vedení města dopravní situaci ve městě podceňuje a skutečný problém s ul. Náměstí odkládá, neboť nejprve má dojít k rekonstrukci Petra z Kravař, poté Novodvorské a nakonec Náměstí. Již minimálně 12 let mluvíme o rekonstrukci ulice Náměstí a dalších 10 let o něm ještě budeme hovořit. Taková je naše realita. Pro oblast bydlení počítá sedmiletý plán rozvoje města s vytvořením STUDIE pro bydlení na pozemcích vedle Aquaparku, na ulici Kostelní a ul. Lelkova. Zhodnoťte si sami, jakou prioritou je pro současné vedení města bydlení, když za sedm let chtějí vytvořit studii. Ve strategickém plánu rozvoje města si jistě najdete i projekty, které se Vám budou líbit (rekonstrukce knihovny, fotbalového areálu, výstavba tělocvičny,..), ale máme z něj pocit, že nám uniká to podstatné. Skutečný dlouhodobý rozvoj města. Diskutujme o vytvoření skutečného středu města s plochu pro náměstí s lavičkami s obchodní zónou, kulturním domem, knihovnou a možná novým městským úřadem. Řešme ve spolupráci s občany bydlení. Víme, že město nemá plochy pro vybudování dalších zón jako jsou U Hranic nebo ul. Slezská. Je třeba jednat s občany o výkupu pozemků, nebo o připojení a participaci občanů u realizaci podobných zón. Ve veřejné správně jsou dlouhé postupy a procesy. Dlouho bude také trvat vyjednávání s občany, partnery, než s nimi město nalezne shodu či oboustranně výhodný kompromis. S realizací podobných projektů je třeba začít hned. Ne až někdy. Vlastně už máme několik let zpoždění. Žijeme z výhodné polohy mezi Opavou a Ostravou. Máme dobrou dopravní dostupnost, dostatek služeb. Ale rozvoj města již dlouhou dobu stagnuje. Jako bychom se zakonzervovali a odmítali se pohnout dál.
 • Schválení strategického plánu rozvoje města jsme svým hlasováním podpořili. Často je nezbytnou podmínkou přidělení dotace mít projekt umístěný ve strategickém dokumentu. Ale to neznamená, že jsme se vším spokojeni, nebo že souhlasíme s prioritizací jednotlivých projektů. Rovněž bychom rádi ujistili hasiče, že nesouhlasíme s tím, že pro výstavbu hasičárny se má za 7 let jen koupit pozemek a vytvořit projektová dokumentace. Tento projekt budeme v rámci pracovní skupiny pro výstavbu nové hasičárny podporovat aktivními kroky tak, aby došlo k dřívějšímu naplnění projektu.
 • Individuální dotaci pro rok 2023 pro SK Kravaře ve výši 270.000 Kč na celoroční provoz spolku. Dále 90.000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Kravaře na celoroční provoz spolku a 280.000 Kč na pořízení materiálu, pro výstavbu krytého posezení na hasičském areálu. Dotace ve výši 950.000 Kč poputuje k MFK Kravaře na celoroční provoz spolku a farnosti kravaře půjde dotace ve výši 350.000 Kč na opravu farního dvoru. Všechny tyto dotace byly z naší strany podpořeny. Spolkovou činnost považujeme v našem městě za velmi důležitou. Zvláště všechny výše vyjmenované spolky se v Kravařích starají o volnočasové aktivity pro občany, vytvářejí vlastní komunitu a pomáhají k rozšíření kulturní činnosti města Jejich činnost je pro město velmi prospěšná a děkujeme jim za to, že se starají. Nepodpořili jsme schválení individuální dotace pro Buly Arénu na roky 2023, 2024, 2025 a 2026 ve výši 3.400.000 Kč Nebyli jsme vysloveně proti, ale dle našeho názoru je právě výše podpory důvodem, proč padla naše koaliční dohoda se SNK za Kravaře prosperující, neboť v té jsme dospěli společně k částce 3 mil. Kč.
 • Spolufinancování nových kotlíkových dotací v připravované páté výzvě a poskytnutí dotace žadatelům z našeho města prostřednictvím MS kraje a to částkou 5.000 Kč na jednu žádost, v celkové výši 250.000,- Kč na všechny žádosti.
 • Zrušení věcného předkupního práva.
 • Záměr směny pozemku od manželů na ulici Mírová, neboť na jejich pozemku se nachází část komunikace ve vlastnictví města.
 • Záměr města prodat část pozemku, aby žadatel dostal lepší přístup k udržování svého domu.
 • Moniku Brzeskovou jako určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace města Kravaře pro volební období 2022–2026.

 

Rozhodli jsme o:

 • Uzavření dotačních smluv na částku 15.000 Kč a 30.000 Kč s MS krajem – poskytnutí dotace z rozpočtu města úspěšným žadatelům o kotlíkovou dotaci – 3. výzva.
 • Schválení směnné smlouvy na nově vzniklý pozemek o výměře 15 m2.

 

Pověřili jsme:

 • Charitu Hlučín k provozování registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna v Kravařích a zavázali jsme se finanční podporovat provoz této služby o kapacitě 2,9 přepočtených úvazků v přímé péči ve výši 25 % oprávněné provozní ztráty, což
  pro rok 2024 představuje částku 659.000 Kč.

V diskuzi jsme se zeptali na to, co dělá město Kravaře pro to, aby nám Policie ČR zůstala v Kravařích. Starosta sousedních Bolatic se totiž aktivně snaží o to, aby se policie přestěhovala do Bolatic. Odpověď paní starostky byla, že pošleme na Ministerstvo vnitra (dále jen MV) dopis. To jsme navrhovali my již v roce 2018, ale v dnešní době to je málo. Nejedná se o první pokus pana Pavery dostat policii ČR do Bolatic do budovy pošty. Minule mu to nevyšlo, nezávisle na Kravařích. Prostě jsme měli kliku. Ale již z minulého pokusu bylo jasné, že dostane-li příležitost, pokusí se policii získat pro Bolatice. Paní starostce jsme doporučili aktivnější jednání než jen zaslání dopisu na MV. Je třeba se vymezit vůči panu Paverovi a říci, že s jeho jednáním zásadně nesouhlasíme, neboť tím poškozuje zájmy města Kravaře jako obce s rozšířenou působností (ORP). Rovněž je potřeba jednat osobně na krajské úrovni (pokusit se získat podporu krajského ředitele Policie ČR) i na úrovni MV, vždyť i KDU-ČSL je členem současné vládní koalice. A pokud je pravdivá informace, že se Policie ČR stěhují do státních budov, tak jim budovu, kterou využívají ke své práci třeba darujme s tím, že jakmile někdy odejdou, tak nám ji vrátí. Reakce starostky bohužel není překvapivá. Podobné nepochopení důležitosti státních služeb jsme měli možnost sledovat, když se omezovala činnost České pošty nebo když hrozilo, že úřad práce, oddělení sociálních dávek odejde z Kravař. Jednou jsme ORP a měli bychom se snažit, aby státní služby u nás byly zachovány minimálně ve stejném rozsahu jako je máme teď, když už se je nesnažíme rozšiřovat.

Kategorie: Aktuality