Činnost finančního výboru by měla být aktivnější

Publikoval(a) Veronika Heiderová dne

Končící volební období přineslo Nové Síle Kravař možnost mít ve finančním výboru dva členy ze svých řad – Bc. Veroniku Heiderovou a Ing. Rostislava Stočka. Předsedou výboru byl nejprve zvolen Ing. Petr Muczka (KDU-ČSL), kterého během posledního roku vystřídala Mgr. Monika Kotíková (ANO 2011), a to z důvodu možného střetu zájmu pana Ing. Muczky jako zaměstnance MěÚ Kravaře. Za působení pana Ing. Muczky proběhly čtyři schůzky, potažmo pět, počítáme-li i první informativní a seznamovací schůzi. Při pandemii Covid-19 proběhla i schůze online, nicméně poslední schůze proběhla v listopadu 2021 a žádná další se již nekonala. V tomto ohledu tedy nelze posoudit vedoucí činnost paní Mgr. Kotíkové.

K jednotlivým schůzím jsme dostávali od předsedy pozvánky a přímo od pana Bc. Lukáše Baďury, vedoucího odboru financí, pak materiály k prostudování. Při jednáních mezi členy výboru, a i s vedoucími příslušných odborů, jsme se setkávali se vstřícným přístupem a snahou o vysvětlení jednotlivých položek v rozpočtu.

Uplynulé čtyři roky lze dle našeho názoru hodnotit jako období, kdy investice města směřovaly spíše k udržitelnosti provozu a drobným zlepšením života občanů. Za velkou akci lze však na druhou stranu považovat stále probíhající rozšíření Mateřské školy Petra z Kravař. Nicméně shodli jsme se, že snaha o přehled a následné získání dotačních titulů by měla být vyšší. Město by mělo jít za jasným cílem rozvoje, kterému by mělo věnovat dostatek prostředků a díky němu se stát úspěšným a rozvíjejícím se městem.

Jak jsme již uvedli v článku o finančním výboru v loňském roce, domníváme se, že aktuálně nastavená četnost schůzek je nedostačující. Bylo by vhodné provádět kontrolu naplňování rozpočtu města, případně v jaké míře dochází k jeho změnám, které svými rozpočtovými opatřeními provádí rada města. Nastoupivším členům bychom chtěli popřát ať jejich činnost není jen formální plnění zákona, ale aktivní zapojení se do úspěšného růstu harmonizovaného města.

Kategorie: Aktuality