Finanční výbor a jeho fungování

Finanční výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva města Kravaře. Je povinně zřizován zastupitelstvem obce, což mu ukládá zákon o obcích. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Zastupitelstvem města Kravaře byl pro volební období 2018-2022 zřízen Číst více…